Xentaur LPDT

Håndtholdt og batteridrevet

Den portable duggpunktsmåleren XPDM er et håndholdt og batteridrevet instrument laget spesielt for situasjoner hvor man trenger raske og nøyaktige duggpunktsmålinger ute i feltet. Med XPDM kan man gjøre nøyaktige punktmålinger over hele måleområdet -100°C til +20°C raskere enn noen gang tidligere.

Driftsprinsipp

Aluminiumoksid-baserte sensorer absorberer vannmolekyler mye raskere enn de tørker. Derfor er det en fordel hvis sensoren i utgangspunktet er tørrere enn gassen man ønsker å måle. XPDM holder sensoren beskyttet i et tørt lagerområde helt til målingen skal foretas. Når så målingen begynner, flyttes sensoren direkte ut fra lagringsområdet til samplecellen, uten noen gang å kommme i kontakt med den omkringliggende luften. Når målingen er utført, føres sensoren tilbake inn i det tørre lagringsområdet, hvor sensoren tørkes og klargjøres for neste prøve.

Samlecellens design

Alle overflatene i samplecellen er laget av 316 rustfritt stål og er elektropolert for å sikre raskest mulig utveksling av prøvegassen. Sensor og stempel glir gjennom fjærede PTFE pakninger som beskytter samplecellen og beholderen forøvrig mot inntregning av våt luft eller gass fra omgivelsene.

Samplecellen kan måle ved gassflow opptil 20 liter i minutet. Flowhastigheten har ingen effekt på målingen. Trykket i målecellen er nært atmosfærisk trykk og bør ikke overstige 2 bar.

Hyper-Thin-Film™ Al2O3 sensor

Selve sensoren er en HTF Al2O3 duggpunktssensor. HTF Al2O3-sensorer gir raskere og mer pålitelige målinger enn konvensjonelle Al2O3 sensorer. Les mer om HTF og hvordan denne teknologien fungerer og presterer.

Produktark