Xentaur XDT

Denne serien med digitale duggpunktstransmittere fra Xentaur er laget for å være kompakte, enkle og pålitelige instrumenter i en standardisert innpakning. Med minimalt av tilpasninger kan man overvåke effektiviteten av lufttørkingsprosesser, kvaliteten av komprimert luft eller fuktigheten i tørr gass, med duggpunktsnivå fra ambient fuktighet og ned til -100°C.

Anvendelser

Duggpunktsmålere fra Xentaur kan benyttes overalt hvor det er nødvendig å måle duggpunkt i gass. Mulige anvendelser er: overvåkning og kontrollering av lufttørkere, plastikktørkere, sveise- og lasergasser, petrokjemiske råstoffgasser, naturgass, clean rooms, hanskebokser, isolasjonsgasser i transformere og switcher, kryogeniske gasser, forbrenningsovner, spesielle industrigasser m.fl.

Elektronikk

Transmitterelektrinikken utnytter siste generasjon av mikroprosessorteknologi og tilbyr mange avanserte og intelligente funksjoner. Med opsjoner som doble alarmer, analoge og digitale utgangssignaler kan enheter fra XDT-serien brukes som indikatorer, alarmenheter og kontrollere.

Programmerbar alarmreléer

To uavhengige alarmreléer kan opsjonelt settes opp til å slå ut ved ethvert duggpunktsnivå og med variabel hysteriaterskel. Dette gjør transmitteren ideell som en energisparende kontroller for eksempel for tørkemiddelproduksjon eller som sikkerhetsgrense i prosesskontrollsammenhenger. Reléenes status vises i displayet som blinkende HI eller LO symboler mens dggpunktet vises ved siden av.

Analoge og digitale utganger

Både analoge og digitale utgangssignaler er isolert fra sensoren. Man kan programmere det analoge strøm- eller spenningssignalet til å dekke hele eller kun deler av måleområdet. Signalet er lineært i henhold til den valgte måleenheten. RS-232-grensesnittet er kompatibelt med serieporten på enhver PC eller Apple datamaskin og kan betjenes med ethvert standard kommunikasjonsprogram.

Brukervennlig brukergrensesnitt

Instrumentet betjenes gjennom et menydrevet brukergrensesnitt som består av et LCP display med opsjonell bakgrunnsbelysning og fire betjeningsknapper.

Måleenheter

Brukeren kan velge mellom følgende måleenheter: Duggpunkt i °C, °F, ppmv, g H2O/m3, lbs H2O/million scf.

Trykkorreksjonsfunksjon

Resultatene vises ved (atmosfærisk) sensortrykk eller, ved å trykke Pressure Correct knappet, ved et brukervalgt alternativ trykk, fok eksempel linjetrykk.

Spansjekk

Spankalibreringsprosedyren er fullautomatisert. Brukeren veiledes gjennom en enkel prosedyre som kun tar ett minutt og dessuten ikke krever noe ytterligere utstyr.

Feilindikasjon

Instrumentet har indikasjonssymboler for åpen sensor, kort eller elektronisk systemfeil. Feilsituasjoner kan aktivere alarmreléene.

NIST/NPL sporbarhet

På forespørsel kan enhetene leveres med sertifikater for NIST og NPL sporbarhet. Instrumentene kan resertifiserer periodisk hos Xentaur.

Produktark