Xentaur LPDT

Xentaur LPDT er verdens minste loop-powered (2-tråds) duggpunktstransmitter.

Dette er likevel et fullverdig instrument med et velprøvd og lettvint grensesnitt. Et lite LCD display og tre små programmeringsknapper letter installasjon og oppsett. Displayet viser i tillegg måleresulter for duggpunkt, temperatur og trykk (opsjon).

LPDT er dessuten det eneste loop-powered duggpunktstransmitteren med mulighet for både analoge og digitale utgangsignaler.

Analog utgang

4-20 mA trekkes fra kraftforsyningen. Strømstyrken er lineær i henhold til den valgte enheten. Bredden på utgangssignalet er programmerbart. Oppløsningen er 0.1°C (dp).

Digital utgang (opsjon)

Instrumentet kan leveres med en digital utgang modulert på det 4-20 mA analoge signalet. Timing og format på signalet er i henholdt il RS-232-standarden og kan leses av en PC eller en annen RS-232-enhet, opsjonelt med et adapter. I digital modus kan LPDT-enheten fjernstyres og måling av duggpunkt, temperatur og trykk (hvis valgt) kan leses av. I digital modus kan flere enheter dele den samme loop-kabelen som et flerkanals instrument.

HTF™ høykapasistand aluminiumoksidsensor

LPTD er bygget på en HTF™ høykapasitans aluminiumoksidsensor og yter en grad av nøyaktighet, hastighet og stabilitet som langt overgår konvensjonelle sensorer.

Produktark