Xentaur HDT

Denne duggpunktsmåleren basert på Xentaur’s banebrytende Hyper-Thin-Film (HTF™) teknologi yter en følsomhet som er betydelig større enn det andre typer sensorer kan klare. HTF™-baserte sensorer er fri for drift og fullstendig upåvirket av temperatursvingninger i nesten hele måleområdet.

Les mer om HTF og hvordan denne teknologien fungerer.

Egenskaper