PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Flow luft gass damp væske / VA 400 Flowsensor for komprimert luft og gasser

VA 400 Flowsensor for komprimert luft og gasser

VA400 er en flowmåler for komprimert luft og gass. Sensoren er bygget inn i et robust instrumenthus, kan leveres med eller uten display, og kan vise faktisk flow i m3/h

samt total mengde i m3 .

 

Selv høytrykksversjonen av VA400 monteres i en standard 1/2″ ventil. En sikkerhetsring sørger for at man unngår ukontrollert utskyting av sensoren på grunn av trykket mens sensoren monteres eller tas ut. VA400 kan kmonteres i rør med indre diameter fra 1/2″ og opp og kan leveres med probelengde fra 120 mm til 400 mm for å kunne installeres på ulike dimensjoner av rør. En dybdemåler er inngravert på siden av proben slik at man kan forsikre seg om at sensoren er montert nøyaktig i midten av røret. Maksimal monteringsdybde tilsvarer lengden på proben. For eksempel kan en VA400 med probelengde 220 mm monteres opptil 220 mm dypt.

Nøkkelegenskaper

  • Integrert display med visning av m3/h og m3
  • Dybdemåler for presis montering
  • Anvendbar på rør fra 1/2″ til 12″ (DN 300).
  • Enkel og sikker montering selv under trykk
  • 4..20 mA analog utgang for m3/h alternativt m3/min
  • Pulsutgang for m3
  • Indre rørdiameter angis via et numerisk tastatur
  • Mengeteller kan nullstilles

Nedlastinger