Utslipp til luft

Har din bedrift krav til kontinuerlig måling av utslipp til luft, har vi flere gode løsninger. For måling av NOx og eventuelt noen tilleggsparametre tilbyr vi målesystemet YANOX. Ved mer omfattende målekrav tilbys Gasmet CEMs.

Gasmet CEMs er et utmerket valg når kravene til utslippsmåling er strenge, som ved forbrenning av avfall. Hjertet i systemet er Gasmet FT-IR analysator som er spesielt utviklet for industriell bruk. Hjernen i systemet er programvaren Calcmet som beregner måleverdiene og overvåker systemet.

Systemet er helautomatisk og dermed svært enkelt i bruk. I tillegg krever det lite vedlikehold. For kalibrering kreves det kun ren nitrogen. Dette gir lave driftskostnader og en enkel hverdag for de som har ansvaret for drift og vedlikehold. Når systemet samtidig produserer riktige og pålitelige måleresultater er systemet også et utmerket verktøy for de som skal ivareta bedriftens miljømessige forpliktelser.

Typiske krav til måleparametre for avfallsforbrenning er: NOx, CO, SO2, HCl, HF, TOC og støv. I tillegg måles H2O og O2 for å normalisere måleverdiene til referansebetingelsene.

I den senere tid er det blitt mer og mer aktuelt med måling av øvrige gasskomponenter som: NH3, N2O, CH2O samt spesifikk måling av de komponentene som sammen utgjør TOC.

Gasmet CEMs kan måle alle de vanlige gasskomponentene og noen til. Målingen foregår helkontinuerlig og samtidig for alle måleparametrene. Det er ingen tidkrevende målesyklus systemet må igjennom. Målingen gjøres på varm og våt gassprøve som suges ut fra røykgasskanalen og inn til målesystemet. På den måten unngås det at vi endrer gassammensetningen før måling.

Gasmet CEMs tilfredsstiller kravene i forhold til QAL-1 og har funskjonalitet som bidrar til å oppfylle QAL-3.

Vi leverer også portable Gasmet FT-IR målesystemer. Disse måler de samme gasskomponentene som Gasmet CEMs. Systemet er i prinsippet likt, men har fått en mer kompakt oppbygning. Dette gjør det enkelt å transportere systemet ut til aktuelt målested.

Gasmet portable Produktark

For de som foretrekker In-Situ måling kan vi levere Gasmet In-Situ FT-IR analysator. Denne monteres direkte på røykgasskanalen.

Gasmet In-Situ

Mer informasjon om Gasmet finnes på deres hjemmeside www.gasmet.fi.