Yaga logo
Forside Om oss Publikasjoner Service Utleie Referanser Lenker Verktøy Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER
Arbeidsmiljø Cavity ring-down spektroskopi Duggpunkt Flow luft - gass - damp - væske FTIR Gassdeteksjon Lekkasjedeteksjon SF6-målinger GC Kalibrering og gassblanding Klimagass / GHG Kvikksølv MAP – Mat & Pakk Miljørapportering NOx-måling Oksygen Portable instrumenter Sampling og gassbehandling Service Støv Teflon Utleie Utslipp til luft Varmeslanger

HTF™ Aluminiumoksid sensorteknologi

Xentaurs HTF™ teknologi er basert på tre gjennombrudd i forskningen på metalloksider og tynn film teknologi:

  • Et tynt barrierelag
  • En unik poregeometri
  • En hypertynn oksidfilm
Resultatet er sensorer med en følsomhet som er opptil 100 ganger større enn konvensjonelle sensorer. Andre fordeler er ingen forskyvning i måleresultatene over tid på grunn av aldring, en ekstremt lav temperaturkoeffisient som gjør sensorene nesten uavhengig av temperatur, samt rask respons.

Poregeometri

Konvensjonelle sensorer er basert på hygroskopiske aluminiumoksidstrukturer som tiltrekker seg vannmolekyler. HTF sensorer er til sammenligning basert på en poregeometri som reduserer de Brownske bevegelsene til vannmolekylene idet de kommer inn i porene. Den frigjorte energien blir absorbert av sensormaterialene. Den reduserte entropien i vannmolekylene gjør at det blir plass til et økt antall vannmolekyler, noe som gir økt dielektrisk effekt i porene og tilsvarende høyere kapasitans.

Poregeometrien endrer seg ikke over tid, mens konvensjonelle hygroskopiske aluminiumoksidstrukturer bryter sammen og mister evne til å tiltrekke seg vann. Det er årsaken til at konvensjonelle sensorer må rekalibreres ofte. HTF-baserte sensorer trenger ikke å rekalibreres så lenge de benyttes til måling på rene, ikke-korroderende gasser.

Barrierelag

I HTF-sensorer er overgangen mellom aluminiumoksid-laget og aluminium-laget skarpt og tydelig definert. Det tynne barrierelaget produserer en kondensator med kort avstand mellom elektrodene. Dette gir et høyt kapasitansforhold mellom vått og tørt. Fordelen med et høyt kapasitansforhold er at gradvis drift i kapasitans blir mindre betydelig. Dette kan vi se tydelig når man sammenligner temperaturfølsomhet og drift mellom HTF™-baserte sensorer og konvensjonelle sensorer. Den skarpe overgangen fra aluminium til aluminiumoksid reduserer dessuten metallmigrasjonseffekten, en av hovedårsakene til at konvensjonelle sensorer endrer måleegenskaper med alder.

Lagtykkelse

Sensorer basert på HTF™-teknologi kan produseres med et hyper-tynt oksidlag uten at det går på bekostning av isoleringsevne. Det tynne oksidlaget fører til mye større endringer i kapasitans, siden kapasitans endres omvent proporsjonalt med avstanden mellom platene i kondensatoren. Den tynne laget medfører i tillegg at vannmolekylene beveger seg lettere inn og ut av porene. HTF™-baserte sensorer responderer dermed mange ganger raskere enn konvensjonelle sensorer.

Mer informasjon

Les mer om HTF-teknologien i vår brosjyre: Last ned PDF symbol

Kontakt oss
Anolitveien 16
N-1400 Ski, Norway
Telefonsymbol(+47) 64 87 75 50
Sertifikater
Økonomi
Dun&Bradstreet logo
Last ned sammendrag PDF symbol
Full rapport er tilgjengelig ved forespørsel.
Informasjon

17.08.2018

CS lanserer FA 515 Ex duggpunktstransmitter for måling av restfuktighet i eksplosjonsfarlige områder.
> Les mer

01.08.2018

Anvendelsesområder for PCME LEAK LOCATE 662.
> Les mer

22.05.2018

Kurz oppsummerer nyhetsåret 2017 med nye og forbedrede funksjoner og lanserer Model 255 Flow Computer
> Les mer

01.05.2018

PCME lanserer LEAK LOCATE 662 for deteksjon av filtersvikt i filterhus med flere filterkammere.
> Les mer

01.05.2018

CS lanserer LD 500 og LD 510, lekkasjedetektorer med kamera og evne til å oppdage selv små gasslekkasjer på lang avstand.
> Les mer

12.06.2017

PCME lanserer DUST ALARM 40, en ny filterovervåknignsløsning med et lettbetjent fullfarge brukergrensesnitt og mange smarte funksjoner.
> Les mer

01.03.2016

Bruk av Gasmet FTIR i klimagassforskning i felt.
> Les mer

20.05.2014

Vi lanserer Gasmet CMM for kontinuerlig måling av kvikksølv.
> Les mer

03.11.2013

Vi lanserer Kurz 454FTB-WGF masseflowmåler for biogass og andre våte gasser.
> Les mer

25.02.2013

Vi lanserer NovaPRO gasskromatograf for prosess.
> Les mer

Fant du ikke det du leter etter, eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker det, kan vi ta kontakt med deg.

Jeg ønsker:
Sender henvendelsen...
Takk for din tilbakemelding.
Henvendelsen er mottatt. Vi vil ta kontakt så raskt som mulig.
Kunne ikke sende henvendelsen. Prøv igjen.