Systech Portamap

Portamap

Portamap er en serie med portable gassanalysatorer spesielt konstruert for å måle innholdet av oksygen og karbondioksid i innpakkede matvarer (MAP/CAP)

Instrumentet er enkelt i bruk og drives av vedlikeholdsfrie oppladbare batterier. Batteriene lades ved å koble instrumentet til strømnettet.

Portamap utnytter en IR-kilde og -sensor til å måle karbondioksid. For oksygenmålingen benyttes en elektrokjemisk brenselscelle fra Systech Illinois. Til forskjell fra mange andre elektrokjemiske brenselsceller, påvirkes ikke denne av karbondioksid.

Prøvetakingen gjøres ved å stikke nålsonden inn i innpakningen som skal testes og deretter trykke en bryter på betjeningspanelet for å starte den interne prøvetakingspumpen. Analyseresultatet viser deretter på LCD-displayet. Enheten kan kalibreres periodisk ved hjelp av luft eller kalibreringsgass.

Portamap er konstruert på en måte som gjør instrumentet ufølsomt for vibrasjoner og orientering. Det er heller ikke følsomt for flowvariasjoner eller trykkendringer.

Anvendelsesområder

Ferskt kjøtt – Kokt kjøtt – Grønnsaker – Salater – Bakerivarer – Snacks – Ferdige måltider – Fisk – Ampuller – Farmasøytisk innpakning

Nøkkelegenskaper