Systech PermMate

Oksygengjennomtrengningsanalysator for innpakninger, flasker og hinner

PermMate kan også brukes til restgassanalyse, lekkasjedeteksjon og til å bestemme lagringstid.

Anvendelsesområder

Laboratorier * Universiteter og institutter * Produsenter av innpakningsmateriale * Produsenter av plastflasker * Produsenter av matvarer og drikkevarer

Patentert måleprinsipp

Når en pakke med lavt oksygeninnhold forlates i et rom med naturlig oksygeninnhold (20,9%) vil oksygeninnholdet inne i pakken øke litt over tid. Så fremt det ikke er lekkasjer i innpakningen vil denne økningen skyldes en viss gjennomtrengning av oksygen gjennom innpakningsmaterialet.

PermMate er basert på en patentert metode som regelmessig suger ut og analyserer små gassmengder inntil oksygeninnholdet er stabilisert. Testen er da komplett.

Denne metoden har flere fordeler ovenfor optiske teknikker:

Kostnadseffektivt instrument

PermMate måler inntrengningen av oksygen i pakken og beregner OTR på grunnlag av målingene. Instrumentet kan teste mange pakker samtidig. Sammenlignbare instrumenter er typisk begrenset til 1 til 8 pakker. I tillegg kan man utføre restgassanalyse for oksygen og måle nitrogenfyllingen av pakkene.

Måling av volum

PermMate er i stand til å måle volumet av testpakkene. Dette er en viktig faktor som påvirker beregningen av oksygengjennomtrengelighet.

Volumet av den ferdige innpakningen kan dessuten være verdifull kunnskap for å overvåke det totale gassforbruket i produksjonsprosessen og i framstillingen av dokumentasjon for transport.

Testing av det ferdige produktet

PermMate er en løsning for testing av O2-gjennomtrengeligheten i ferdige innpakninger. Gjennomtrengelighet og barriereegenskapene til filmer og hinner kan endre seg i løpet av innpakningsprosessen. Disse endringene kan påvirke hylletiden til produktet.

Enkel i bruk

Målingen av oksygengjennomtrengeligheten med PermMate er, litt avhengig av anvendelsen, en sekstrinns prosess. Den medfølgende programvaren veileder brukeren gjennom hele prosessen.

Nøkkelegenskaper