Systech 8501

Avansert teknologi for analyse av okysgengjennomtrengning

Oksygenpermeasjonsanalysatoren 8501 er en kostnadseffektiv løsning for de som trenger nøyaktig og ukomplisert måling av oksygenpermeasjonshastighet (oxygen transmittion rates, OTR) gjennom gjennomtrengelige filmer og hinner.

8501 byr på den nyeste teknologien som gjør det mulig å kalibrere og starte testing med et enkelt tastetrykk. Skalerbare analoge utganger gir brukeren fleksibilitet når det gjelder registrering og lagring av måledata.

I tillegg finnes det en standard RS232-utgang for dataoverføring. En egen LIFE parameter indikerer når den interne oksygensensoren må byttes ut.

Raske svartider

Den merkevarebeskyttede sensorutformingen gjør det mulig for 8501 å yte ekstremt raske og nøyaktige målinger. I en direkte side-ved-side-sammenligning kunne 8501 yte opptil fire ganger raskere respons enn konkurrerende instrumentene.

Purgetid på kun 30 minutter og prøvetider så kort som 20 minutter gjør 8501 til en nødvendighet i produksjonsanlegg med høy kapasitet.

Den høye ytelsen går likevel ikke på bekostning av kvaliteten av målingene. I eksperimenter har en måletid på 60 minutter gitt kun 2.3% avvik i måleresultatene sammenlignet med en måletid på 20 minutter. I mange applikasjoner vil kan kunne oppnå kosistente og pålitelige resultater på enda kortere tid.

Brukervennlig instrument og programvare

Systech 8501 kan betjenes med kun to taster og krever lite eller ingen opplæring av operatøren. Enheten kan enkelt kalibreres i henhold til en sertifisert NAMAS/NIST-sporbar kalibreringsgass.

Selv om 8501 opererer som et enkeltstående instrument, kan det også kobles til en PC gjennom en RS232-utgang. Den medfølgende grafiske programvaren for Windows lar brukeren laste end, vise, lagre og skrive ut måleresultatene. De kan også eksporteres til Microsoft Excel.

Nøkkelegenskaper