Systech 8001

Modulært system for presis analyse av okysgengjennomtrengning gjennom pakkefilm

8001 er et presist, fleksibelt og brukervennlig permeasjonsanalysator for oksygen. Blandt hovedattraksjonene finner vi to analysestasjoner for film eller innpakningser og presis kontroll av fuktighet slik at man kan veksle mellom tørre og våte prøver innen få minutter. Ved hjelp av utvidelsesmoduler kan man utføre opptil 12 samtidige gjennomtrengningstester over et bredt måleområde.

Bredt måleområde

Alle analysatorene i Systech Illinois 8000-serien kan tilby markedets bredeste måleområde og kan yte fleksibilitet, nøyaktighet og repeterbarhet på et nivå egnet i forsknings- og laboratoriesammenhenger.

Coulometrisk oksygensensor

8001 inneholder en coulometrisk oksygensensor, den mest følsomme oksygensensortypen på markedet. Likevel er det lave vedlikeholds- og bytteomkostninger. Sensoren har ekstremt rask respons.

Presisjonsstyrt testing

Instrumentene inneholder kontrollenheter for å styre temperatur og fuktinnhold for ultimat repeterbarhet. Flyten av testgass (oksygen) og bæregass (nitrogen) styres av de ypperste elektroniske flowkontrollerne.

Intuitiv programvare

Ved hjelp av den medfølgende Windows-baserte programvaren kan man styre testprosessen og lese av testresultatene, samt lagre, spore, sortere og søke i ettertid. I tillegg kan man kjøre en komplett systemtest.

Laboratorieservice

Vårt testlaboratorie kan tilby prøvetaking til konkurransedyktige priser og med korte svartider.

Nøkkelegenskaper