Systech 7000

Modulært system for presis måling av vanndampgjennomtrengning

De to mest vanlige sensortypene for fuktighetsmåling er IR (infrarødt) og P2O5. P2O5-baserte sensorer er mer følsom og mer stabil enn IR og trenger ikke kalibreres. Derfor ansees P2O5 som en primær metode for absolutt fuktighetsmåling, og Systech Illinous har mer enn 25 års erfaring med denne sensortypen.

Instrumentene i 7000-serien er sertifisert sporbar til NIST. Måleegenskapene kan verifiseres ved hjelp av NIST-sertifiserte gasser og NIST-sporbare hinner. Instrumentene leveres med valideringsfilmer og en reservesensor som standard.

Stor anvendelig

7000-serien har et bredt måleområde, 0,002 – 1000 g/m2/dag, noe som gjør instrumentserien velegnet også i forskningssammenheng. Dersom flaskehalsen er kapasitet, kan instrumentene utvides til opptil 12 målekammere.

Styring av måleforholdene

Instrumentene er utstyrt med flowcontroller samt controllere for styring av temperatur og fuktighet. Temperaturen kan innstilles mellom 5 og 50°C mens fuktigheten kan varieres mellom 20% til 90% RH.

Programvare for Windows

En programvarepakke for Microsoft Windows gjør det enkelt å betjene instrumentene.

Anvendelsesområder

Barrierefilmer og -hinner – plastflasker – beholdere – vesker og poser

Nøkkelegenskaper