Støvmåling

For kontinuerlig måling av støv- og partikkelinnholdet i en gassblanding tilbyr vi komplette støvmålesystemer. Det er nødvendig å ha en formening om hvilke forhold måleren vil driftes under. Systemet kalibreres i forhold til en standard referansemetode og er deretter i stand til å måle partikkelinnholdet i mg/m3 med en nøyaktighet og en stabilitet som under de definerte forholdene tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav.

Vi tilbyr støvmålere som opererer etter fire ulike teknologiske prinsipper som beskrevet i kategoriene under. Vår produktvelger kan også hjelpe deg med å finne det produktet som dekker ditt behov best.

Nedenfor viser vi et utvalg av aktuelle produkter innen kategoriene:

Elektrodynamiske støvmålere

Elektrodynamiske støvmålere er ikke-optiske målere spesielt egnet ved lave støvnivå etter rensning med posefiltre. Målere av denne typen tilfredsstiller TUV og MCERTS QAL1-kravene til nøyaktighet og pålitelighet og yter god kvantitativ og kvalitativ overvåkning av filterstøv, filterlekkasjer samt deteksjon av defekte filter.

QAL 991

Kontinuerlig måling fra søppelforbrenning og store forbrenningsovner. QAL1 godkjent PM CEM.

STACK 990

Godkjent kontinuerlig støvmåler for tøffe industriprosesser. TUV og US EPA godkjent PM CEM.

STACK 980

Godkjent kontinuerlig støvmåler for tøffe industriprosesser. MCERTS class 2 godkjent PM CEM.

VIEW Ex 800/820

ATEX/IECEx-godkjent måler for kjemisk-, plastisk-, stål- og matindustri.

VIEW 370/373

Kostnadseffektiv løsning for måling etter filtre og rensere ved anlegg med lavere godkjenningskrav.

VIEW 273

Kostnadseffektiv løsning for måling etter filtre og rensere ved anlegg med lavere godkjenningskrav.

ProScatter™ støvmålere

ProScatter™ Backscatter er en måleteknikk utviklet av PCME hvor støvinnholdet måles på bakgrunn av spredning og refleksjon av en laserstråle. ProScatter™ er et robust alternativ til tradisjonelle optiske instrumenter og er egnet både for deteksjon av filtersvikt og for måling av støvinnholdet fra metall- og mineralbaserte prosesser samt kjemiske prosesser. I tillegg er instrumentet velegnet for måling ved kraft/kjelanlegg og ved forbrenningsanlegg.

QAL 181

Sertifisert støvmåling spesielt egnet for industriprosesser med lave støvkonsentrasjoner. QAL1 godkjent, oppfyller kravene i PS-11.

STACK 181 WS

Egnet for støv/partikkelmåling etter våtscrubbere og andre prosesser med prosesstemperatur under duggpunktet.

QAL 360

Sertifisert kontinuerlig ProScatter™ Backscatter støvmåler.

VIEW 160c

For måling ved boileranlegg samt metall-, mineral- og kjemiske prosesser med pipediameter over 2m

Dynamisk optiske støvmålere

DynamicOpacity™ er en selvkompenserende optisk teknikk spesielt egnet for å måle den økte støvkonsentrasjonen ved større anlegg innen kraft-, stål og sementindustrien. Den automatiske selvkompenserende algoritmen eliminerer effekten av forurensning opptil 90% nedstøvet linse. Instrumentene kan levere målinger i mg/m3 eller opasitet (farge).

STACK 602

Populær støvmåler for anlegg i kraft-, stål- og sementindustri

VIEW 580

Optisk støvmåler egnet for forbrenningsboilere og utslipp fra elektrostatiske prosesser

Optiske støvmålere

Måling av gjennomskinnelighet (farge) er en velprøvd og anerkjent teknikk for å måle høyere støvmengder som man gjerne finner i urensede forbrenningsprosesser samt i kraft-, stål og sementindustri.

STACK 710

Optisk støvmåler uten bevegelige deler og med klasseledende pålitelighet. Oppfyller kravene i PS-1 US EPA.