Støvmåling under vanskelige forhold

Vi kan levere måleutstyr for måling under spesielt krevende forhold: