PCME QAL 360 Støvmåler

PCME QAL 360 serien er egnet for støvmåling i forbrenningsanlegg og i andre industrianlegg hvor man er pålangt å forholde seg til EN 15267 og EN 14181. Enheten er sertifisert for støvkonsentrasjoner i måleområdet 0–7.5 mg/m3. Enheten er også egnet for bruk prosesser som har høyere støvnivå, for eksempel innen kraft, sement og metall-industriene.

Enheten monteres kun på den ene siden av røykgasskanalen; det er ikke nødvendig å montere sensorer eller strålemottaker på den andre siden av kanalen. Enheten er dermed enkel å montere. Det er heller ingen komponenter som stikker inn i røykgasskanalen og påvirker prosessgassene. De kritiske optiske komponentene befinner seg utenfor røykgasskanalen og er dermed bedre beskyttet for skade. Instrumentet kan i tillegg utstyres med trykkluftrensning. Skulle det likevel komme partikler inn, er de optiske komponentene beskyttet av et skjold som blir aktivert dersom trykklufttilførselen blir redusert eller blokkert. Enheten er også utstyrt med en skjerm som hindrer at røykgass kommer ut når man åpner monteringen for inspeksjon eller vedlikehold.

QAL 360 er ideell for medium og store røykgasskanaler hvor det er krav til høy nøyaktighet, man ønsker lite vedlikehold og en fleksibel støvmålingsløsning som overholder internasjonale krav. QAL 360 er et mer pålitelig alternativ til tradisjonelle optiske instrumenter og er kalibrert som en støvmåler (og ikke som en røyk- eller gjennomsiktighetsmåler). Måleverdiene angis i mg/m3 og kan gi tidlig indikasjon på økt støvinnhold selv ved lave støvkonsentrasjoner. QAL 360 kan måle støvkonsentrasjoner lavere enn 1 mg/m3 og kan dermed brukes i applikasjoner hvor utslippene er godt under deteksjonsgrensen for tradisjonelle optiske instrumenter.

Måleprinsipp

QAL 360 er basert på PCME sin klasseledende ProScatter™ Backscatter teknologi. Partikler i røykgassen blir bestrålt av en laserstråle, og mengden av laserlys som blir reflektert tilbake blir fanget opp av en sensor. Les mer om PCME ProScatter™ Backscatter her.

Nøkkelegenskaper

Mer informasjon

Nedlastinger