Støvmåling

Måling av støv og partikkelutslipp er en utfordrende teknisk oppgave, ikke bare på grunn av kravene til målenøyaktighet og ytelse men også på grunn av de tøffe forholdene sensoren må fungere i. For å møte alle disse kravene, er Yaga stolte over å kunne tilby et omfattende utvalg av løsninger og produkter fra PCME Ltd. PCME sine produkter er i bruk over hele verden og tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale krav.

Støvmåling

For kontinuerlig måling av støv- og partikkelinnholdet i en gassblanding tilbyr vi partikkelmålesystemer. Det er nødvendig å ha en formening om hvilke forhold måleren vil driftes under. Systemet kalibreres i forhold til en standard referansemetode og er deretter i stand til å måle partikkelinnholdet i mg/m3 med en nøyaktighet og en stabilitet som under de definerte forholdene tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav.

Filterovervåkning

Produkter i denne kategorien overvåker støvinnholdet kontinuerlig og ser etter endringer over tid. Dette er nyttige tilbakemeldinger for å vurdere ytelsen til filtersystemet, enten det er elektrostatisk utfelling, posefiltre, sykloner, eller scrubberløsninger. I tillegg kan man indikere plasseringen av dårlige filterenheter med rad eller avdeling for å minimere behovet for å bytte ut filtermedia, redusere arbeidsmengden med å finne og erstatte den dårlige enheten, og redusere den totale nedetiden til anlegget. Denne funksjonaliteten er ofte kombinert med støvmålere eller dataloggere.

Filterlekkasjedetektorer

Filterlekkasjedetektorer, også kjent som Burst Bag Detectors (Europa) og Bag Leak Detectors (USA), overvåker endringer i utslippene fra støvrenseanlegg og er et verktøy for å minimere utslippene og sikre seg mot funksjonssvikt i anlegget (f.eks. på grunn av skadde filtermoduler). Vi tilbyr sertifiserte filterlekkasjedetektorer for installasjoner som krever kvalitetsgodkjenning, med ytelse tilsvarende ASTM standard D7293-07 for lekkasjedetektorer. For installasjoner som ikke krever sertifisering tilbyr vi likevel et utvalg av kvalitetsgarantier og opsjoner.

Filtersviktdetektorer

Filtersviktdetektorer (Dust Gross Filter Failure Detectors) ser etter betydelige økninger i støvinnholdet som en indikasjon på svikt i renseanlegg, f.eks. ødelagte posefiltre, defekt magnetventil eller overlast i sykloner). Filtersviktalarmer krever som regel øyeblikkelig reaktiv vedlikehold for å utbedre skaden, siden det ikke nødvendigvis finnes noen tidlig indikasjon på filterslitasje.

Tilbehør

Vi kan levere måleutstyr for måling under spesielt krevende forhold:

Programvare

Måledata er verdiløse dersom de ikke er tilgjengelige for prosessoperatører og utslippsansvarlige ved anlegget. Vi tilbyr programvare for å konfigurere instrumentene og laste ned, se og analysere utslippsmåledata, inkludert trendanalyser for å vurdere langtidseffekten av ulike driftsparametre.