MBW 973 SF6 Analysator

MBW 973-SF6 er en avansert portabel analysator for måling av renheten av SF6, fuktighet og SO2 i SF6-isolerte koblingsanlegg eller i annet utstyr med høyspentstrøm. Analysatoren er utstyrt med et innebygd gassoppsamlingssystem og en tilbakepumpingsløsning som sikrer at prøvegass ikke lekker ut. I én integrert pakke får man en analysator med høy målnøyaktighet under trygge forhold.

Ren SF6 er standard isolasjonsgass i gassisolerte anlegg. Over tid blir isolasjonsgassen forurenset av fuktighet, enten den trenger igjennom veggene i anlegget fra omgivelsene eller kommer direkte fra konstruksjonsmaterialene via desorpsjon. Mens fuktighet og SF6 normalt ikke reagerer kjemisk med hverandre, vil høyspentsutladninger splitte vannmolekyler til hydrogen og oksygen og SF6-molekyler til svovel og fluor. Disse reagerer med hverandre og danner biprodukter som SO2 og HF — forbindelser som er sterkt etsende og kan skade de interne komponentene i anleggene.

Denne reaksjonen blir drastisk redusert når fuktighetsinnholdet i gassen er lav. Derfor er nøyaktige og repeterbare målinger en essensiel del av ethvert vedlikeholdsprogram for koblingsanlegg.
MBW 973-SF6 leveres som et komplett sett som inkluderer:

Høydepunkter

Typiske applikasjoner

Nøkkelspesifikasjoner

Nedlastinger