Service

Skjema for service, reparasjon og kalibrering

Vi utfører service på leverte måleinstrumenter og målesystemer.

For duggpunktsmålere kan vi gjennomføre funksjonssjekk og kalibrering. Les mer om dette her.

Kalibrering av keramiske duggpunktsmålere fra CS tilbys vanligvis i form av byttesensor. Dette er en løsning hvor kunden besttiller en overhalt sensor. Denne har vært igjennom kvalitetssikring og leveres med tilsvarende kalibreringsbevis som en ny sensor. Parisen er sterkt redusert sammenlignet med ny sensor. Vi leverer gjerne byttesensoren før den brukte sensoren returneres.

For utslippsmålesystemene Gasmet CEMs og YANOX utføres rutinemessig service med utgangspunkt i service avtaler behov for årlig revisjon av systemene.

Service utføres også for andre analysatorer og relaterte produkter. Ta gjerne kontakt for å finne ut om vi også kan dekke ditt servicebehov.