Yaga logo
Forside Om oss Publikasjoner Service Utleie Referanser Lenker Verktøy Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER
Arbeidsmiljø Cavity ring-down spektroskopi Duggpunkt Flow luft - gass - damp - væske FTIR Gassdeteksjon Lekkasjedeteksjon SF6-målinger GC Kalibrering og gassblanding Klimagass / GHG Kvikksølv MAP – Mat & Pakk Miljørapportering NOx-måling Oksygen Portable instrumenter Sampling og gassbehandling Service Støv Teflon Utleie Utslipp til luft Varmeslanger

Støvmåling

For kontinuerlig måling av støv- og partikkelinnholdet i en gassblanding tilbyr vi komplette støvmålesystemer. Det er nødvendig å ha en formening om hvilke forhold måleren vil driftes under. Systemet kalibreres i forhold til en standard referansemetode og er deretter i stand til å måle partikkelinnholdet i mg/m3 med en nøyaktighet og en stabilitet som under de definerte forholdene tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav.

Vi tilbyr støvmålere som opererer etter fire ulike teknologiske prinsipper som beskrevet i kategoriene under. Vår produktvelger kan også hjelpe deg med å finne det produktet som dekker ditt behov best.

Nedenfor viser vi et utvalg av aktuelle produkter innen kategoriene:

Elektrodynamiske støvmålere Electrodynamic logo

Elektrodynamiske støvmålere er ikke-optiske målere spesielt egnet ved lave støvnivå etter rensning med posefiltre. Målere av denne typen tilfredsstiller TUV og MCERTS QAL1-kravene til nøyaktighet og pålitelighet og yter god kvantitativ og kvalitativ overvåkning av filterstøv, filterlekkasjer samt deteksjon av defekte filter.

Les mer om elektrodynamiske støvmålere


Product image QAL 991

Kontinuerlig måling fra søppelforbrenning og store forbrenningsovner. QAL1 godkjent PM CEM.

 • Oppfyller standardene EN 13284-2, EN 14181 og EN 15267-3
 • Egnet for anlegg me posefilter med utslippsgrenseverdier (ELV) på 10 mg/m3 (forbrenning) and 30 mg/m3 (samforbrenning)
 • Automatisk lagring av span- og nullsjekk for å oppfylle kravene til QAL3

Datablad PDF symbol

Product image STACK 990

Godkjent kontinuerlig støvmåler for tøffe industriprosesser. TUV og US EPA godkjent PM CEM.

 • Populært instrument for måling (mg/m3) og lekkasjedeteksjon i posefilteranlegg
 • Kan oppgraderes med inntil 16 sensorer samt 16 kalkulerte kanaler (f.eks. masse eller normaliserte konsentrasjoner)
 • Avansert sensordesign med nullsjekk, spansjekk og unike selvtester

Datablad PDF symbol

Product image STACK 980

Godkjent kontinuerlig støvmåler for tøffe industriprosesser. MCERTS class 2 godkjent PM CEM.

 • Populært instrument for måling (mg/m3) og lekkasjedeteksjon i posefilteranlegg
 • Kan oppgraderes med inntil 16 sensorer samt 16 kalkulerte kanaler (f.eks. masse eller normaliserte konsentrasjoner)
 • Avansert sensordesign med nullsjekk, spansjekk og unike selvtester

Datablad PDF symbol

Product image VIEW Ex 800/820

ATEX/IECEx-godkjent måler for kjemisk-, plastisk-, stål- og matindustri.

 • Kategori I sertifisert for Ex (ATEX og IECEx) gass sone 0, 1 & 2 og støv sone 20, 21 & 22
 • Egensikker støvsensor med separat avansert kontrollenhet og isolert spur
 • Kan leveres med sensor for høy temperatur og høyt trykk (PCME VIEW Ex 820)

Datablad PDF symbol

Product image VIEW 370/373

Kostnadseffektiv løsning for måling etter filtre og rensere ved anlegg med lavere godkjenningskrav.

 • Pålitelig måling av støv- og partikkelutslipp (mg/m3)
 • Kontrollmodul med støtte for mange ulike språk
 • PLUS versjon tillater oppkobling i nettverk for overvåking av utslipp over hele anlegget (opptil 16 sensorer)
 • Innebygget datalogger for å lokalisere lekkasjer eller kalibrere instrumentet (standard innstilling)
 • Innebygde automatiske selvtester for løpende kvalitetssikring

Datablad PDF symbol

Product image VIEW 273

Kostnadseffektiv løsning for måling etter filtre og rensere ved anlegg med lavere godkjenningskrav.

 • Pålitelig indikativ måling av støv- og partikkelutslipp
 • Oppfyller kravene til indikativ overvåkning av logging i henhold til Local Authority PPC Process Guidance Notes Part B
 • PLUS versjon tillater oppkobling i nettverk for overvåking av utslipp over hele anlegget (opptil 16 sensorer)
 • Innebygget datalogger

Datablad PDF symbol

ProScatter™ støvmålere Proscatter logo

ProScatter™ Backscatter er en måleteknikk utviklet av PCME hvor støvinnholdet måles på bakgrunn av spredning og refleksjon av en laserstråle. ProScatter™ er et robust alternativ til tradisjonelle optiske instrumenter og er egnet både for deteksjon av filtersvikt og for måling av støvinnholdet fra metall- og mineralbaserte prosesser samt kjemiske prosesser. I tillegg er instrumentet velegnet for måling ved kraft/kjelanlegg og ved forbrenningsanlegg.

Les mer om ProScatter™ teknologien


Product image QAL 181

Sertifisert støvmåling spesielt egnet for industriprosesser med lave støvkonsentrasjoner. QAL1 godkjent, oppfyller kravene i PS-11.

 • Ex kategori 3G/2D, med opsjoner for ekstra lengde på sensorstang eller høy temperatur for krevende forhold
 • Automatiske selvtester for høy kvalitetssikring og pålitelighet
 • Nedre deteksjonsgrense < 0.05&nsbp;mg/m3 og måleområde 0–300&nsbp;mg/m3
 • Sertifiseringsområdene 0–16&nsbp;mg/m3 og 0–100 mg/m3 møter kravene til måling på forbrenningsprosesser og avfallsforbrenning som formulert i direktivene EN 13284-2 og EN 14181.
 • Redusert kryssfølsomhet for variasjoner i partikkeltype og partikkelstørrelse

Datablad PDF symbol

Product image STACK 181 WS

Egnet for støv/partikkelmåling etter våtscrubbere og andre prosesser med prosesstemperatur under duggpunktet.

 • Oppfyller kravene for støv/partikkelmåling i PS-11
 • Ekstraktivt system utstyrt med en ProScatter™ PCME STACK 181 sensor
 • Automatisk kontroll og funksjonstesting av alle kritiske komponenter
 • Opsjon for måling på røykgass under syreduggpunkt

Datablad PDF symbol

Product image QAL 360

Sertifisert kontinuerlig ProScatter™ Backscatter støvmåler.

 • For måling hvor det er krav til overholdelse av EN 15267 og QAL1-kravene nedfelt i EN 14181
 • Klasse-ledende ProScatter™ Backscatter sensor med overlegen minimum deteksjonsgrense (ned til 1 mg/m3) sammenligned med konvensjonelle optiske løsninger
 • Praktisk og enkel installasjon (trenger ingen mottaker for laserstrålen på den andre siden av røykgasskanalen)
 • Ingen instrumentkomponenter stikker inn i røykgasskanalen
 • Sertifisert for støvkonsentrasjoner opp til 7.5 mg/m3 men likevel velegnet for prosesser med lave utslippsgrenser

Les mer


Product image VIEW 160c

For måling ved boileranlegg samt metall-, mineral- og kjemiske prosesser med pipediameter over 2m

 • Klasse-ledende ProScatter™ Backscatter sensor med overlegen minimum deteksjonsgrense (ned til 1 mg/m3) sammenligned med konvensjonelle optiske løsninger
 • Praktisk og enkel installasjon (trenger ingen mottaker for laserstrålen på den andre siden av røykgasskanalen)
 • Ingen instrumentkomponenter stikker inn i røykgasskanalen
 • Komptakt design med innebygget betjeningspanel, trenger ingen eksterne kontrollenheter
 • Automatisk null- og spansjekk, driftsjekk og forurensningssjekk for å sikre optimal ytelse

Les mer

Dynamisk optiske støvmålere DynamicOpacity logo

DynamicOpacity™ er en selvkompenserende optisk teknikk spesielt egnet for å måle den økte støvkonsentrasjonen ved større anlegg innen kraft-, stål og sementindustrien. Den automatiske selvkompenserende algoritmen eliminerer effekten av forurensning opptil 90% nedstøvet linse. Instrumentene kan levere målinger i mg/m3 eller opasitet (farge).

Les mer om DynamicOpacity™ teknologien


Product image STACK 602

Populær støvmåler for anlegg i kraft-, stål- og sementindustri

 • Avansert sensor med nullsjekk, spansjekk og unike forurensningssjekker
 • DynamicOpacity™ ratiometri med utganger for både støvkonsentrasjon i mg/m3 og opasitet
 • Robust drift med effektiv måling av støvkonsentrasjon selv ved opptil 90% tildekning av lensen på grunn av forurensning

Datablad PDF symbol

Product image VIEW 580

Optisk støvmåler egnet for forbrenningsboilere og utslipp fra elektrostatiske prosesser

 • Pålitelig og kosteffektiv overvåkning av støvkonsentrasjonen i utslipp fra industrielle kjeler og elektrostatiske utfellingsanlegg
 • DynamicOpacity™ ratiometri med innebygd kontinuerling kompensasjon for forurensning på linsene i instrumentet
 • Robust drift med høy toleranse for feiljusteringer
 • Enkel tilgang til optiske deler for rengjøring

Datablad PDF symbol

Optiske støvmålere Opacity logo

Måling av gjennomskinnelighet (farge) er en velprøvd og anerkjent teknikk for å måle høyere støvmengder som man gjerne finner i urensede forbrenningsprosesser samt i kraft-, stål og sementindustri.

Les mer om optisk støvmåling


Product image STACK 710

Optisk støvmåler uten bevegelige deler og med klasseledende pålitelighet. Oppfyller kravene i PS-1 US EPA.

 • Oppfyller kravene til støvmåling beskrevet i US EPA 40CFR60 seksjon 13, 17 og vedlegg B PS-1
 • Overlegen pålitelighet uten kontinuerlig bevegelige deler
 • Unik måleteknologi med "ingen drift" nullsjekk
 • Automatisk in-situ null- og spansjekk med innebygd kalibreringssjekk

Datablad PDF symbol
Kontakt oss
Anolitveien 16
N-1400 Ski, Norway
Telefonsymbol(+47) 64 87 75 50
Sertifikater
Økonomi
Dun&Bradstreet logo
Last ned sammendrag PDF symbol
Full rapport er tilgjengelig ved forespørsel.
Informasjon

17.08.2018

CS lanserer FA 515 Ex duggpunktstransmitter for måling av restfuktighet i eksplosjonsfarlige områder.
> Les mer

01.08.2018

Anvendelsesområder for PCME LEAK LOCATE 662.
> Les mer

22.05.2018

Kurz oppsummerer nyhetsåret 2017 med nye og forbedrede funksjoner og lanserer Model 255 Flow Computer
> Les mer

01.05.2018

PCME lanserer LEAK LOCATE 662 for deteksjon av filtersvikt i filterhus med flere filterkammere.
> Les mer

01.05.2018

CS lanserer LD 500 og LD 510, lekkasjedetektorer med kamera og evne til å oppdage selv små gasslekkasjer på lang avstand.
> Les mer

12.06.2017

PCME lanserer DUST ALARM 40, en ny filterovervåknignsløsning med et lettbetjent fullfarge brukergrensesnitt og mange smarte funksjoner.
> Les mer

01.03.2016

Bruk av Gasmet FTIR i klimagassforskning i felt.
> Les mer

20.05.2014

Vi lanserer Gasmet CMM for kontinuerlig måling av kvikksølv.
> Les mer

03.11.2013

Vi lanserer Kurz 454FTB-WGF masseflowmåler for biogass og andre våte gasser.
> Les mer

25.02.2013

Vi lanserer NovaPRO gasskromatograf for prosess.
> Les mer

Fant du ikke det du leter etter, eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker det, kan vi ta kontakt med deg.

Jeg ønsker:
Sender henvendelsen...
Takk for din tilbakemelding.
Henvendelsen er mottatt. Vi vil ta kontakt så raskt som mulig.
Kunne ikke sende henvendelsen. Prøv igjen.