Portable Instrumenter

Portable analysatorer

Det stilles stadig strengere krav til overvåkning og kontroll av industrielle prosesser. Noen av de aktuelle kravene kan imøtekommes ved å gjøre periodiske kontrollmålinger av gassammensetningen. Yaga har et bredt utvalg av portable gassanalysatorer fra enkle håndholdte instrumenter til avanserte målesystemer.

For mer krevende analyser kan vi også tilby instrumenter basert på FTIR spektrometri.

I tillegg til instrumentene presentert her, tilbyr vi dessuten portable og håndholdte instrumenter for måling av duggpunkt, flow og lufthastighet og en rekke andre parametre. Ta gjerne kontakt for å diskutere ditt målebehov.

Håndholdte instrumenter

Yaga tilbyr et knippe håndholdte analysatorer og instrumenter for måling av røykgass. Instrumentene kan måle gassammensetning, differensialtrykk, flowhastighet, temperatur, relative fuktighet og flere andre variable.

GA-12

Håndholdt røykgass-analysator for måling av O2, CO og NOx som benytter elektrokjemiske sensorer og kalkulasjon for relevante parametre for forbrenningsprosesser. Instrument med kompakt design med inntil 3 elektrokjemiske sensorer. Et rimelig alternativ spesielt egnet for kontrollmålinger av forskjellige brennersystemer.

GA-12 plus

Videreutvikling av den velprøvde GA-12. Instrumentet har fått noe ekstra funksjonalitet og muligheter:

Portable gassanalysatorer

Yaga tilbyr portable røykgassanalysatorer for ethvert behov. Utvalget spenner over hele området fra lette rimelige enheter for O2 og CO til avansert top-of-the-line industrielt måleutstyr. Våre analysatorer benytter forskjellige typer sensorer fra enkle elektrokjemiske sensorer, ordinære IR og avanserte FTIR måleceller.

GA-21 plus - Analysator for avgass fra forbrenningsprosesser

GA-21 plus er spesielt egnet for service- og måleteknikere som jevnlig gjør malinger og justeringer på Brenner- og varmeanlegg. Instrumentet har en innbygd skriver og et spesielt grafisk display. Displayet viser målt oksygen mot Lambda og CO som bargraf. Det kan leveres en NO-sensor for måling av NOx. I tillegg kan også sensorer for giftige gasskomponenter leveres.

GA-40T plus - Analysator med innebygd gassbehandlingsenhet

En profesjonell analysator med innebygd gassbehandlingssystem med opparmet sampleslange, gassuttak og filter. Instrumentet benytter inntil 7 elektrokjemiske sensorer samt 2 NDIR. 6 analoge innganger for innsamling av andre måleverdier i form av analoge strøm/spenningssignaler samt 2 analoge utganger gir stor fleksibilitet i bruk. For måling av CO2 og CH4 i prosentområdet kan det leveres NDIR-celler.

GA-60T plus - Analysator for røyk- og biogass

Vår toppmodell av analysatorer basert på elektrokjemiske måleceller. Instrumentet kan utstyres med inntil 7 forskjellige elektrokjemiske sensorer samt opptil 3 NDIR sensorer. Enheten måler ambient trykk og temperatur; kan i tillegg utstyres med inntil 8 eksterne termperaturmålere og differansetrykksensor for måling av flowhastighet. Leveres i to utgaver – med eller uten et profesjonelt gassbehandlingssystem med oppvarmet sampleslange og gasstørker. Måleresultatene levers som analoge utgangssignaler (4-20mA / 0-10V) og logges på et SD minnekort. Drives i 8 timer med innebygd oppladbart batteri.

Photon - NDIR Gassanalysator

Vår nye Photon røykgassanalysator er designet for å hovedsaklig benytte IR måleceller, men kan også benytte elektrokjemiske sensorer. Den modulære oppbygningen gjør at instrumentet kan tilpasses de aller fleste behov. Måleområdet for hver enkelt sensor kan tilpasses det faktiske behovet. Analysatoren har også godt med digitale inn- og utganger for dataoverføring og dokumentasjon av gjennomførte målinger. Denne NDIR-analysatoren kan også benyttes for prosesskontroll. Instrumentet er utstyrt med avansert temperaturkontroll for å sikre repeterbare måleresultater.