PCME QAL 360 Støvmåler

PCME VIEW 160c er en krysskanal BackScatter instrument med støvmåling av høy kvalitet. VIEW 160c er egnet for måling av støvutslippet fra kjelanlegg og fra metall-, mineral og kjemiske prosesser hvor røykkanalen er større enn 2m.

Prosessbetingelser

PCME VIEW 160c er egnet for:

For våte/kondenserende gasser anbefaler vi PCME STACK 181 WS.

Typiske applikasjoner

PCME VIEW 160c er egnet for å overvåke utslippene fra følgende typer anlegg:

Nedlastinger