PCME DustTools

Programvare for analyse og rapportering av støvutslipp

Resultatene fra utslippsmålingene er verdiløse dersom de ikke er lett tilgjenglig. PCME Dust Tools er en kraftig programvarepakke med mange tilpasningsmuligheter. Men Dust Tools kan man laste ned målinger fra støvmålere og sensorer og vise, analyse og rapportere.

Pakken inneholder en rekke ulike moduler, bl.a.:

Dust Reporter modulen produserer skriftlige og grafiske rapporter med store tilpasningsmuligheter. Målinger kan i tillegg eksporteres for ytterligere behandling.
Dust Viewer modulen gjør det enkelt å sammenligne mange ulike grafer. Modulen kan presentere målinger fra flere utslippspunkter og med ulike instrumentparametre.

Nettverksfunksjon gir lettvint tilgang til målingene fra flere distribuerte PCer.

Nettverksfunksjon

Dust Tools kan installeres på en rekke PCer i nettverk og kan deretter gi direkte passordbeskyttet tilgang til måledataene fra overalt på anlegget.

Tilpasningsmuligheter

Modulene i løsningen inneholder et utvalg av standardrapporter. I tillegg finnes det mange innstillinger for å gi mer spesialiserte og fokuserte rapporter. En egen eksportfunksjon kan bruker for å gjøre dataene tilgjengelig for tredjepartsprogramvare for ytterligere analyse og muligheter.

Produktark