Paramagnetisk oksygenanalysator PM700

Paramagnetisk analysator for måling av svært ren oksygen med måleområde fra 0.01% til 99.99%

Hjertet i PM700 er en velprøvd magneto-dynamisk (dump bell) transducer som sammen med en brukervennlig softwarepakke yter nøyaktig og pålitelig måling fra 0,01 – 99,99 vol-% O2.

Måleprinsipp

Grunnlaget for måleprinsippet er det faktum at oksygen er betydelig mer responsivt til magnetisk tiltrekning enn andre vanlige gasser. Oksygenmolekyler i et magnetfelt merker en sterk drakraft og flytter seg. Sensoren i PM700 består av en roterbar manual hvor endestykkene er to nitrogenfylte glasskuler. Manualen er plassert i et magnetfelt og satt i likevekt. Hvis gassprøven inneholder oksygen, trekkes den inn i det magnetiske feltet. Nitogenet i glasskulene, som har motsatt magnetisk polaritet, fortrenges og forårsaker at manualen begynner å rotere. Rotasjonsgraden er direkte proporsjonal med oksygeninnholdet.

En lysstråle reflekteres av et speil montert på manualen til to fotoceller. Når manualen begynner å rotere, forårsaker det en spenningsforskjell mellom fotocellene. Dette genererer en elektrisk strøm som forsterkes og utnyttes til å tvinge manualen tilbake i normalposisjon. Strømstyrken som en nødvendig for å tilbakeføre manualen er også direkte proporsjonal med oksygeninnholdet.

Kabinett og montering

PM700 kan leveres i tre ulike konfigurasjoner: