Omregning mellom våt og tørr gass

Denne kalkulatoren viser hvordan konsentrasjonen av en gasskomponent endres når fuktighet fjernes eller tilsettes gassblandingen.

Omregning fra våt til tørr gass% vanninnhold i målt gass [H2O]
Gasskonsentrasjon i våt gass [Gvåt]
Gasskonsentrasjon i tørr gass [Gtørr] NaN

Omregning fra tørr til våt gass% vanninnhold i målt gass [H2O]
Gasskonsentrasjon i tørr gass [Gtørr]
Gasskonsentrasjon i våt gass [Gvåt] NaN