Omregning mellom ppm og mg/m3

Denne kalkulatoren er ment som et verktøy for å sammenligne mg og ppm verdier for forskjellige gasser. Tast inn antall atomer av hvert grunnstoff gassmolekylene består av.

Grunnstoff H O S N CL C F P SI
Atomvekt 1.01 16 32.07 14.01 35.45 12.01 19 30.97 28.09
Antall atomer
 mg/m3  =  0.00  ppm
ppm = 0.00 mg/m3

Eksempel

Vi ønsker å gjøre omregninger for stoffet NO2. Start med å angi verdien 1 i kolonnen for Nitrogen (N), siden molekylet inneholder ett nitrogenatom. Angi videre verdien 2 i kolonnen for Oksygen (O), siden molekylet inneholder to oksygenatomer. Man kan nå regne om mellom ppm-verdier og mg/m3-verdier for NO2 ved å fylle ut feltene i det nederste skjemaet. For eksempel kan vi taste inn 3 i feltet mg/m3 for å se at 3 mg/m3 NO2 tilsvarer 1.46 ppm NO2.