Oksygen

Oksygen-måling

Oksygen måles ofte for styring og kontroll av prosesser og benyttes som kontrollparameter for kvalitetssikring. Yaga kan tilby et bredt utvalg av gassanalysatorer for måling av oksygen. Vi dekker målinger fra lave ppb-områder og opp til 100% renhet.

Våre analysatorer benytter elektrokjemiske, paramagnetiske eller zirkoniumoksid måleceller, eller laser. Det optimale valget må bestemmes i hvert tilfelle på bakgrunn av krav til måling og sammensetning av gassen som skal måles. Ta kontakt for å diskutere ditt målebehov.

Elektrokjemisk

Elektrokjemiske analysatorer

Elektrokjemiske analysatorer er som en tommelfingerregel den rimeligste typen og kan måle fra lave ppm-nivåer til høye prosentnivåer, men målecellen må byttes fra tid til annen.

Systech EC900      Les mer

Systech EC91     Les mer

Systech EC92DIS     Les mer

Zirconium

Zirconium analysatorer

Analysatorer med zirconiumoksid måleceller er mye brukt når måleområdet er ca. 0 – 25 vol-% men kan være følsom for gasser som H2, CO og NO2.

Systech ZR800     Les mer

Fuji ZKM/ZFK8     Les mer

Paramagnetisk

Paramagnetiske analysatorer

Paramagnetiske analysatorer fungerer optimalt måleområde fra 0 – 100% men egner seg dårligere for lave ppm-målinger og kan igjen være utsatt for kryssfølsomhet med andre gasskomponenter.

Systech PM710     Les mer

Laser

Vi kan også tilby laserbaserte analysatorer.

Ta kontakt for å se om vi kan hjelpe deg med å dekke ditt behov.