Oksygen-normalisering

Mens oksygeninnholdet i en gassblanding ofte vil variere over tid, blir gjerne utslippskrav angitt med en bestemt oksygenkonsentrasjon i tankene. Dette verktøyet er en kalkulator som viser hvordan konsentrasjon av en gasskomponent endrer seg når oksygeninnholdet endres fra en målt verdi til en slik referanseverdi.

Målt gasskonsentrasjon [G]
Målt oksygenkonsentrasjon [O2]
Oksygen referanseverdi [O2ref]
Gasskonsentrasjon normalisert [Gn] NaN

Forklaring

Målt gasskonsentrasjon

Den målte konsentrasjonen av gasskomponenten man vil undersøke, angitt i mg/m3 eller ppm.

Målt oksygenkonsentrasjon

Den målte konsentrasjonen av oksygen angitt i vol-%.

Oksygen referanseverdi

Den ønskede konsentrasjonen av oksygen angitt i vol-%.

Gasskonsentrasjon normalisert

Beregnet konsentrasjon av gasskomponenten ved angitt oksygeninnhold, angitt i mg/m3 eller ppm.