NOx-måling

NOx-måling

Vi har et bredt utvalg av instrumenter og komplette systemer for måling av NOx. Nedenfor finner du et utvalg av IR-analysatorer, chemiluminescence-analysatorer samt en kort introduksjon til vårt YANOx målesystem for kontinuerlig NOx-måling.

IR-analysatorer for blant annet NOx-måling

Nedenfor finner du våre IR-analysatorer fra Fuji Electric. Noe tilbehør er også tatt med i oversikten.

Hovedfordelene med IR-analysatorer er lavere pris og enklere utføring enn alternativene. En IR-analysator kan måle flere forskjellige gasskomponenter i tillegg til NO. Alternativet som er en chemiluminescence-analysator (CLD), kan normalt kun måle NOx-komponenter. Har man behov for måling av f.eks. NOx, CO og SO2 kan man klare seg med én IR-analysator for alle komponentene.

En IR-analysator er derimot ikke egnet for måling av NO2. Ved NOx-måling må vi derfor kombinere IR-analysatoren med en konverter som omdanner NO2 til NO, før vi måler den totale konsentrasjonen av NO. Denne målingen gir dermed total NOx. Ønskes direkte måling av NO2 må det benyttes andre teknologier som FTIR eller CLD.

Chemiluminescence-analysatorer for NOx-måling

Chemiluminescence, ofte referert til som CLD, er referansemetoden for måling av NOx. Et utvalg av våre CLD-analysatorer finnes nedenfor. Disse analysatorene kan måle NO, NO2 og NOx i ppm, ppb og ppt. Noen analysatorer kan i tillegg også benyttes til måling av NH3 og NOx-aminer.

YANOX målesystem for kontinuerlig NOx-måling

YANOX er et stasjonært målesystem for kontinuerlig måling av NOx-utslipp fra forbrenningsprosesser. Systemet er ekstraktivt, det vil si at vi suger ut en representativ gassprøve kontinuerlig fra røykgassen som skal måles. I tillegg til måling av NOx kan målesystemet måle andre utslippsparametre som CO, O2, SO2, CO2, CH4 med flere.

Er det behov for måling av TOC, HF, HCl, N2O, NH3 eller andre ‘vanskelige’ komponenter benytter vi vanligvis Gasmet CEMs.

Grunnmodell av YANOX benytter en ND-IR analysator fra Fuji Electric for måling av NO. Før analysen gjøres konverteres NO2 til NO for å oppnå sanne måleverdier for NOx.

Systembeskrivelse

Gassuttak/-probe monteres på røykgasskanalen i et område som er lett tilgjengelig og som antas å ha en homogen strømning som vil gi representativ prøvetaking. Montasjeflens DN65/PN6 benyttes.

Gassuttaket holdes oppvarmet til en temperatur som ligger godt over gassens duggpunkt, gjerne 180°C. I gassuttaket sitter det et keramisk filterelement som fjerner de fleste partiklene i gasstrømmen.

Fra gassuttaket legges det ferdigkonfeksjonert oppvarmet slange i passende lengde inn til analysekabinettet. I analysekabinettet monteres det en gassbehandlingsenhet.

SP serien
Oppvarmet slange

Gassbehandlingsenheten sørger for å fjerne fuktigheten og de siste partiklene fra gassprøven. Dette skjer uten å forringe gassprøven slik at denne forblir representativ. Enheten består av:

Analysatoren måler på ferdig behandlet gassprøve og gir måleverdier ut i form av mA signaler for hver enkelt måleparameter. Avhengig av hvilken analysator som velges kan man få signaler for NOx, NO, NO2, SO2, CO og O2. Andre måleverdier kan også gis ved behov.

CSS

Systemet monteres vanligvis i et gulvstående apparatskap. Ved behov kan vi også levere systemet i et mindre veggskap.

Vi mottar gjerne deres forespørsel på post@yaga.no