Miljørapportering – Yagass Miljø™

Yagass Miljø er vår løsning for overvåkning, aggregering og rapportering av måleverdier fra Gasmet og YANOX installasjoner. Døgnrapporter presenterer summerte verdier pr. halvtime igjennom døgnet mens andre rapporter over lengre tidsrom oppsummerer døgnsammendrag over lengre perioder. Systemet tar hensyn til gjeldende regler for gyldighet av verdier og normalisering til oksygen og tørr gass.

I tillegg til rapportering av måleresultater, tilbyr systemet muligheter for:

Yagass Miljø kan leveres på Linux eller Windows plattform etter ønske.