Microtector II G460

G460 er den optimale flergass-detektor for 1 til 7 gasser. Den er perfekt for de som har behov for å sikre seg mot flere potensielt skadelige eller eksplosive gasser. G460 kan leveres med sensorer for deteksjon av %LEL, CO, O2, H2S, NH3, HCl, PH3, HCN, NO, NO2, SO2 og en rekke andre gasser. Varsling skjer med kraftig lyd, 360° lys og eventuelt vibrasjon. G460 er ATEX godkjent for bruk i Ex-områder, kapslet til IP67 og har 3-års garanti. Den kan leveres med alkaliske batterier eller oppladbare NiMH batterier. Brukstid er fra 5-170 timer etter lading, avhengig av sensoroppsett og batteritype.

Prisbelønnet portabel gassdetektor

G460 er en vidreutvikling av den tidsprøvde og prisbelønnede Microtector II G450. Mens alle de smarte funksjonen fra G450 beholdes, tilbyr G460 et helt nytt nivå av tilpasningsmuligheter.

G460 er en robust og funksjonsrik bærbar gassdetektor for måling av opptil 7 gasser på samme tid. Instrumentet kan utstyres med sensorer for oksygen (O2), hydrogensulfid (H2S), karbonmoniksid (CO), karbondioksid (CO2), NH3, HCl, PH3, HCN, NO, NO2, SO2, brennbare gasser (CH4 / C3H8) og en rekke andre gasser.

Deteksjon av CO2 og brennbare gasser

Microtector II G460 detekterer CO2 og CH4 ved hjelp av en selektiv infrarød sensor (NDIR). Denne sensortypen yter stabil deteksjon også over lang tid. I motsetning til elektrokjemiske sensorer berøres ikke IR-teknikken av kryss-sensitivitet med sulfider. Man er heller ikke følsom for temperatursvingninger eller svært høye gasskonsentrasjoner. Sluttresultatet er langt lavere service- og driftskostnader.

CO2 kan måles i området fra ppm til vol-%, mens brennbare gasser kan måles i området %LEL og vol-%.

Deteksjon av giftige flyktige organiske forbindelser (VOC)

Løsemidler, tynnere og neglelakkfjernere samt damp fra drivstoff som bensin, diesel, fyringsolje, parafin og flydrivstoff er noen velkjente stoffer som inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC). Kategorien inneholder også mange konkrete giftige stoffer som benzen, butadien, heksan, toluen, xylen, og mange andre. De fleste av VOC gassene er brannfarlig i overraskende lave konsentrasjoner. Likevel vil man for de fleste VOC-stoffene passere giftgrensen lenge før konsentrasjonen er høy nok til å utløse alarmen på en ordinær detektor for brennbare gasser.

For måling av VOC-konsentrasjoner anses generelt en PID (fotoioniserende detektor) som det beste valget. Microtector II G460 er, så langt vi vet, den minsta detektoren i verden som kan ustyres både med en IR-sensor og en PID.

Andre funksjoner

G460 er utstyrt med et stort, grafisk display som gjør det lett å lese av alle måleverdier. Displayet kan vris 180° — en praktisk funksjon når man fester instrumentet i beltet. En Zoom-funksjon viser flere målinger for enkeltgasser. En innebygd datalogger lagrer opptil 1800 målinger pr. gass som senere kan overføres til PC og analyseres.

Innovative alarmer

G460 leveres med lydalarm, vibrasjonsalarm og med lysalarm. Hele displayet skifer farge fra grønt til oransje og rødt når alarmgrensene overskrides. Blinkende lysdioder gir enda tydeligere varsling. Lydalarmen er ekstremt kraftig (90 – 103 dB, justerbar) og høres tydelig selv i støyende maskinrom.

Designet for daglig bruk

Instrumentet er vanntett og beskyttet mot støt med gummiert innkapsling som oppfyller alle krav til tøffe miljøer (IP67). Enheten forsynes enten av et oppladbart NiMH batterisett eller av alkaliske batterier. Operasjonstiden er opptil 30 timer, litt avhengig av alarmfrekvens. Et tomt batteri lades opp på 4 timer.

Opsjoner

Instrumentet kan leveres med en motordrevet pumpe, G400-MP2, som er kraftig nok til å ta gassprøver opptil 100 meter borte fra instrumentet. På denne måten kan man utnytte instrumentet på vanskelig tilgjengelig områder som stengte rom, tanker og containere. G400-MP2 har egen kraftforsyning og påvirker ikke levetiden til gassdetektoren.

Instrumentet kan også leveres med en dockingstasjonen DS400, et innovativt og komplett vedlikeholdssystem for G450. Ved hjelp av DS400 kan brukeren utføre funksjonelle tester (bumptester), kalibrering og dokumentasjonsoppgaver med minimal kostnad. DS400 er i seg selv kompakt og portabelt og kan operere uten tilknytning til en ekstern PC.

Instrumentet testes automatisk når det settes i stasjonen. Prosedyren inkludere bl.a. testing av alarmfunksjoner og responstid.

Alle data lagret på detektorinstrumentet overføres til dockingstasjonen og lagres på et minnekort. Derfra kan det overføres til en PC via en USB kabel. I tillegg kan man skrive ut kalibreringsrapporter via PC.

Spesifikasjoner

SensortypeElektrokjemisk sensor (EC), katalytisk forbrenning (CC), fotoionisering (PID), infrarød (IR)
GasserO2, H2S, CO, CO2, NH3, HCl, PH3, HCN, NO, NO2, SO2, brennbare gasser (CH4 / C3H8) og en rekke andre gasser
Størrelse75 x 110 x 36 mm (BxHxD)
Vekt290 – 350g avhengig av sensoroppsett
InstrumenthusGummiert polykarbonat
KapslingsgradIP67
Forventet levetid på sensor5 år
ATEX-godkjenning
med NiMH batteriATEX II 2G Ex ia de IIC T4
-20°C ≤ Ta ≤ 50°C
med alkalisk batteriATEX II 2G Ex ia de IIC T4/T3
-20°C ≤ Ta ≤ 45°C/50°C
GodkjenningerBVS 06 ATEX E 017 X
 PFG 09 G 001
 EN 60079-29-1 (brennbare gasser)
 EN 40104 (oksygen)
 EN 45544 (giftige gasser)
Krav til driftsmiljø
Temperatur-20 – 55°C
Trykk700 – 1300 bar
Fuktighet5 – 99% RH