MAP – Mat & Pakk

Har du behov for å teste den modifiserte atmosfæren inne i innpakningen?

Eller for å teste gjennomtrengningsevnen til oksygen eller vann gjennom plastfilm, innpakning, flasker, beholdere eller andre materialer?

For å sikre kvalitet og holdbarhet ved pakking og lagring av næringsmidler og farmasøytiske produkter er det interessant å kontrollere en del parametre. Kontroll av gassens innhold av uønskede komponenter er vanligst. Som regel gjøres dette ved å måle okygenkonsentrasjon, men også CO2-måling kan være interessant. Yaga tilbyr målere for MAP og Headspace til dette formålet.

Ved produksjon og bruk av emballasje kan det være nødvendig å kjenne emballasjens tetthet med hensyn til oksygen og fuktighet (permeasjonsanalyse). Hvor mye oksygen eller fuktighet emballasjen slipper igjennom betegnes med OTR (Oxygen Transmission Rate) og WTR (Water Transmission Rate). Yaga leverer instrumenter og løsninger for å måle disse parametrene for alle tenkelige typer emballasje eller emballasjemateriale, og både for laboratorie/forskningsøyemed og kvalitetskontroll i produksjonssammenheng.

Pakking og restgassanalyse

Gaspace Advanced       Les mer
Måling av restgass (O2 og CO2) i MAP/CAP-atmosfærer
Gaspace Advanced Micro       Les mer
Måling av små mengder restgass (O2 og CO2) i MAP/CAP-atmosfærer
Systech 6000-serien       Les mer
For presis måling av O2 og CO2 i MAP/CAP-atmosfærer
Systech Portamap       Les mer
Portabel MAP/CAP restgassanalysator

Permeasjonssanalyse

Lyssy L100-5000       Les mer
Allsidig analysator for måling av permeabilitet for O2, CO2 m.fl. 1 – 10.000 cc/m2/dag
Systech 8001       Les mer
Modulært system for permeasjonsanalyse for O2 eller CO2 Film 0,008 – 432.000 cc/m2/dag
Systech 8501       Les mer
Avansert permeasjonsanalyse for O2 Film 1 – 99.999 cc/m2/dag
Systech 8700       Les mer
Velprøvd og fleksibel permeasjonsanalyse for opptil 11 (utvidbart til 66) samtidige prøver Film, pakker, flasker; 0,00004 – 1.000 cc/m2/dag
Lyssy OPT-5000       Les mer
Rask og nøyaktig permeabilitetsmåling for O2 Film 0,1 – 10.000 cc/m2/dag
Systech PermMate       Les mer
For måling av permeabilitet av flasker, pakker og ferdige innpakninger
Systech 7000       Les mer
Modulær analysator for måling av vanndampspermeabilitet Film 0,002 – 70 g/m2/dag
Lyssy L80-5000       Les mer
Enkel og pålitelig analysator for måling av vanndampspermeabilitet Film 0,03 – 10.000 g/m2/dag