Lyssy OPT-5000

Rask og presis testing av filmer og hinner

OPT-5000 har blitt utviklet med hovedfokus på en enkel og pålitelig testmetode. Bortimot enhver kan utføre en test med minimal opplæring. Man trenger bare sette inn prøven, velge testprogram og trykke START — instrumentet håndterer resten. OPT-5000 betjenes via en touchskjerm som dessuten viser framgangen mens en test pågår samt testresultatene.

OPT-5000 er ideell for testing av alle typer filmer og hinner, både de med lav gjennomtrengelighet og de med høy gjennomtrengelighet. Et bredt måleområde, enkel betjening og automatisk fuktighetskontroll gjør OPT-5000 anvendelig i mange situasjoner, både til laboratorieforskning og til kvalitetskontroll i produksjonssammenhenger.

Nedkjøling

For testing ved temperaturer under romtemperatur må målekammeret kjøles ned til ønsket temperatur ved hjelp av en ekstern vannkjølingsenhet (tilbehør).

Rask, følsom og nøyaktig sensor

OPT-5000 inneholder en følsom og rask kjeramisk oksygensensor som måler partielltrykket for oksygen i bæregassen.

Prøven festes på et prøvekort som settes inn i testkammeret og deler det inn i en øvre del og en nedre del. Det øverste kammeret fylles med en atmosfære med kjent oksygeninnhold, mens det nederste kammeret fylles med en oksygenfri gassblanding.

Oksygengjennomtrengeligheten bestemmes ved å måle oksygenkonsentrasjonen i kamrene og undersøke differansen.

Nøkkelegenskaper