Lyssy L80-5000

Gjennomtrengningsanalysator for vanndamp

L80-5000 er en videreutvikling av L80, et instrument som har vært i bruk i laboratorier i flere tiår.

L80-5000 gjør testing av vanndampgjennomtrengning enklere enn noensinne. Instrumentet er enkelt i bruk og enkel å vedlikeholde. Det betjenes gjennom det innebygde alfanumeriske tastaturet og den digitale skjermen. Testrapportene skrives ut på den innebygde skriveren eller fra en PC som kobles til via RS232-utgangen.

Prøvekort

Testene forberedes på noen få minutter; det er ikke nødvendig med fett eller lim for å sikre en tett forsegling rundt materialet som skal testes. Prøven festes til et selvklebende prøvekort som deretter stikkes inn i en av testkamrene.

Rask og nøyaktig

L80-5000 trenger kort tid på å utføre en test, og jo mer gjennomtrengelig prøven er, jo kortere tid trenger man før man har et ferdig testresultat.

Lyssy-instrumentene har et standardavvik på mindre enn ±5% og en reproduksjonstoleranse på så lite som 1.5%, avhengig av materialet.

Den stor nøyaktigheten og det brede måleområde på 0,03 – 10.000 g/m2/dag oppnås ved å benytte en svært følsom og pålitelig fuktighetssensor, plassert direkte i målekammeret. Denne er den mest naturtro metoden siden man hverken er avhengig av bæregasser eller ekstraktiv prøvetaking.

Fuktighetssensoren er svært stabil, uansett hvilket fuktighetsområde man opererer med. Dermed kan L80-5000 veksle raskt mellom prøver med høy og lav permeabilitet. Typisk kan byttet gjøres etter mindre enn en time. Instrumentet detekterer automatisk når prøven har oppnådd likevekt.

Temperaturmåling

Gjennomtreningsevnen til vanndamp er ofte svært avhengig av temperatur. Derfor er L80-5000 utstyrt med en nøyaktig termometer. Dersom man har behov for å gjøre tester ved mindre enn 30°C må imidlertid målekammeret kjøles ned med en ekstern temperaturkontroller. Vi kan levere dette som ekstrautstyr.

Nøkkelegenskaper