Lyssy L100-5000

Manometrisk gassgjennomtrengningsanalysator

En ekstremt fleksibel gassgjennomtrengningsanalysator som kan måle gjennomtrengningsevnen til praktisk talt alle vanlige gasser og gassblandinger.

Typiske gasser er luft, oksygen, nitrogen, karbondioksid, hydrogen og helium. Instrumentet er basert på et manometrisk prinsipp som er en av de mest anerkjente metodene for gassgjennomtrengningsanalyse: trykkforandring som følge av gassgjennomtrengning gjennom en barriere (matriellfilm). L100-5000 er i stand til å måle et bredt spekter av lav og høy gjennomtrengelighet og kan derfor benyttes til å teste mange forskjellige materialer.

To målekammer og enkel betjening via et alfanumerisk tastatur og et digitalt display gjør L100-5000 ideell til uttesting av nesten enhver gass, enten det er i forbindelse med laboratorieforskning eller kvalitetskontroll i en produksjonssammenheng.

Testresultatene dokumenteres ved hjelp av den innebygde skriveren.

Prøvekort

Testene forberedes raskt og enkelt; det er ikke nødvendig med fett eller lim for å sikre en tett forsegling rundt materialet som skal testes. Prøven festes til et selvklebende prøvekort som deretter stikkes inn i en av testkamrene.

Allsidig instrument

L100-5000 kan brukes til å teste et bredt spekter av produkter, fra innpakningsfolier for mat og tobakk; materialer for kontaktlinser; belagt paper; komplekse beskyttelsesmembraner.

Instrumentet er i stand til å teste både høye og lave permeabiliteter, fra 1 til 10.000 cc/m2/dag. Ved hjelp av de to separate og uavhengige målekammerne kan man gjøre tester som:

Ulike prøver, samme gass
Samme prøve, ulike gasser
Samme prøve og gass ved ulike temperaturer
L100-5000 har dog ikke en intern temperaturregulator og krever derfor en ekstern avkjølingstermostat. Selv uten en ekstern kjøler kan man likevel utføre tester opptil 5–10° over ambient temperatur. Hvis man vil utføre prøver ved ulike temperaturer, kreves to eksterne temperaturregulatorer.