Kontinuerlig måling av kvikksølv — Gasmet CMM

Gasmet™ CMM (Continuous Mercury Monitor) er utviklet for kontinuerlig uovervåket måling av kvikksølv (Hg) i røykgass.

I korte trekk

Gasmet™ CMM er basert på måleprinsippet Cold Vapor Atomic Fluorescence (CVAF). Teknikken er spesifikk for kvikksølv og unngår så godt som all interferens fra SO2 eller HCl. Gassbehandlingsenheten har en integrert converter som opererer under høy temperatur og effektivt oppløser ulike kvikksølvforbindelser til atomært kvikksølv, med minimal risiko for rekombinasjon. Systemet leveres også men en kalibreringsenhet for automatisk kalibrering både med atomært kvikksølv og kvikksølvklorid, samt et prøveuttak spesialutviklet for prøvetaking av kvikksølv.

Funksjonell beskrivelse

Gasmet™ CMM er sammensatt av tre hovedkomponenter, alle utviklet av Gasmet:

Fordeler

Ta kontakt for mer informasjon, på telefon, mail eller ved hjelp av kontaktskjemaet til venstre.

Nedlastinger