PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Flow luft gass damp væske /Kurz 534FTB inline masseflowmåler

Kurz 534FTB inline masseflowmåler

Kurz 534FTB-serien kombinerer Kurz MFTB teknologi med innebygd forkorter/forlenger til inntak/uttak. Resultatet er enestående toleranse for flowforstyrrelser som skyldes vinkler, ventiler og endringer i rørdiameteren.

Den kreative konstruksjon gjør at man slipper å fabrikere inntak og uttak av riktig størrelse på stedet. 534FTB-serien består av 8 grunnmodeller som dekker massflowområdet opp til 2350 SCFM og rørstørrelse fra 13 til 200mm (1/2″ – 8″). Det unike designet av munnstykker og flowdiffusere minimerer effekten av flowforstyrrelser og fjerer behovet for screens, honeycomb eller syklongeneratorer (vortext generators) og gir et ekstremt lavt ende-til-ende trykkfall. Av den grunn har utgangssignalet svært lavt støvnivå og enestående nøyaktighet, repeterbarehet og turn-down ratio.

Applikasjoner

 • Industriell og prosessgass masseflow
 • Forsyning av brensel til brennere og brenselsceller
 • NOx-styring med ammoniakk
 • Aeration air og digester gas ved vannrenseanlegg
 • Trykkluft
 • Naturgass
 • Flow fra forbrenningsovner
 • Halvleder prosessgassmåling
 • Klormåling i papirindustri
 • Gjenvinning av løsemidler og VOC
 • Luftsampling
 • Generell masseflowmåling, R&D
 • Flowkalibrering
 • Strålingsovernåkning ved atomkraftverk
 • Luftkvalitetsmåling i D.O.E. anlegg
 • OEM applikasjoner
 • m.fl.

Dokumentasjon