PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Flow luft gass damp væske /Kurz 504FTB inline masseflowmåler

Kurz 504FTB inline masseflowmåler

Kurz 504FTB-serien bygger på samme type teknologi som 534FTB-serien, men er tilpasset applikasjoner hvor man ikke har utfordringer med flowforstyrrelser eller endringer i rørdiameter. 504FTB-serien består av 10 modeller som dekker masseflowområdet opp til 1000 SCFM og inntakstørrelser fra fra 13 til 100mm (1/2″ – 4″).

Applikasjoner

 • Industriell og prosessgass masseflow
 • Forsyning av brensel til brennere og brenselsceller
 • NOx-styring med ammoniakk
 • Aeration air og digester gas ved vannrenseanlegg
 • Trykkluft
 • Naturgass
 • Flow fra forbrenningsovner
 • Halvleder prosessgassmåling
 • Klormåling i papirindustri
 • Gjenvinning av løsemidler og VOC
 • Luftsampling
 • Generell masseflowmåling, R&D
 • Flowkalibrering
 • Strålingsovernåkning ved atomkraftverk
 • Luftkvalitetsmåling ved D.O.E. anlegg
 • OEM applikasjoner
 • m.fl.

Dokumentasjon