PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Flow luft gass damp væske / Kurz 454FTB innstikk masseflowmåler

Kurz 454FTB-WGF innstikk masseflowmåler

454FTB-WGF serien er den første termiske masseflowmåleren egnet til måling av våte og kondenserende gasser. Produktet er spesielt utviklet for bruk i biogassanlegg og avfallsdeponi. Avansert sensorteknologi og signalbehandling gjør at prosessflowsignalet er relativt uavhengig av effekten av vanndamp i gasstrømmen.

Se også vår presentasjonsvideo som beskriver måleprinsippet.

Applikasjoner

  • Biogass
  • Vannrenseanlegg
  • Avfallsdeponi
  • Ventilasjonsanlegg
  • Drivhusgass
  • Kondenserende gasser