PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Flow luft gass damp væske / Kurz 2445 portabel flowmåler for høye temperaturer

Kurz 2445 portabel flowmåler for høye temperaturer

Kurz Model 2445 er en robust portabel lufthastighetsmåler for bruk til målinger på industrielle prosesser hvor temperaturen når opp til 500°C. Modell 2445 benytter hovedsaklig til kartlegging av hastighet-, flowrate- og temperaturprofiler i større rørledninger og skorsteiner. De fleste applikasjonene er ved kullfyrte kraftverk. Sensoren er montert på en 19mm diameters sensorstøtte med fast lengde. Selve sensoren er av den eksklusive typen Kurz “FD-HHT” og tåler temperaturer opp til 500°C. Håndtaket og den mineralisolert sensorkabelen tåler 200°C. Man kan forlenge håndtaket med forlengelseselementer, men også disse må holdes under 200°C.

Dokumentasjon