PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Flow luft gass damp væske / Kurz 2443 portabel flowmåler med forlengbar probe

Kurz 2443 portabel flowmåler med forlengbar probe

Den portable lufthastighetsmåleren Kurz Model 2443 er utstyrt med en metall-dekt “MC” sendor. Den er utviklet spesielt for bruk i applikasjoner i industriell ventilasjon og i prosesser hvor man har behov for en liten, hardfør sensor, for eksempel lufthastighetsmålinger i små til middels store rørledninger. Sensorholderen har 9,5mm (3/8″), lengde 330mm (13″) og er utstyrt med et beskyttelsesskjold som kan reverseres og benyttes som probeforlenger.

Dokumentasjon