Klimagass / GHG

Klimagassutslipp fra jord

Biologiske og abiologiske prosesser i jordsmonnet utgjør en hovedkilde til klimagasser (GHGs). Måling av klimagassproduksjonen i jordsmonnet er derfor en viktig del av forskning på klimaendringer. Klimagasser som karbondioksid (CO2), metan (CH4) og dinitrogenoksid (N2O) som frigjøres fra jordsmonnet har primært en biogenisk opprinnelse.

Det finnes i utgangspunktet to forskjellige tilnærminger til måling av gassfluks mellom jord og atmosfære: Enten tar man prøver for analyse i et laboratorie, eller man gjør målinger og analyser på stedet. Sistenevnte har de fordelene at man unngår forsinkelser, kostnader og risikoe for transportskader på prøvematerialet. Utfordringen med analyse på stedet er at de sofistikerte instrumentene som er nødvendig ikke har vært egnet for bruk i felt. Utviklingen av bærbare, robuste og batteridrevne FTIR gassanalysatorer fra Gasmet Technologies har nå gjort det mulig å utføre pålitelig måling av klimagasser i felt.

“Kammermetoden” er en av de enkleste og mest brukte metodene for å måle gassfluks fra jord. Denne metoden går ut at man plasserer et boks (uten bunn) på jordoverflata. Deretter overvåker man endringen over tid i konsentrasjon av de ulike klimagassene inne i kammeret. En FTIR gassanalysator fra Gasmet er svært godt egnet til denne typen måling ved at man oppretter en lukket krets hvor gassprøven suges ut av kammeret, analyseres og deretter sendes tilbake til kammeret.

Vi kan tilby to ulike modeller av FTIR gassanalysatorer: DX4040 og DX4015. Begge utfører kontinuerlig, ikke-destruktiv måling av én eller flere klimagasser og er godt egnet til bruk i felt. Dette er robuste analysatorer i stand til å simultanmåle konsentrasjonen av opptil 50 ulike gassforbindelser, og resultatet fra analysen er klar innen tre minutter. Begge instrumentene kan også benyttes i konfigurasjoner hvor man utfører målinger fra flere kammere automatisk.

FTIR-teknologien instrumentene er basert på er egnet til måling av gasser fra sub-ppm nivåer til %-nivåer og er ideell for ulike typer jordsmonn, fra terrestriske økosystemer, jordbruksgrunn eller akvatiske miljøer, hver med ulike klimagasserprofiler. Instrumentene gjør det mulig for brukeren å følge endringen i konsentrasjon i tilnæret sanntid, samt å avlese og analysere måleresultatene på stedet.

Instrumentene krever ikke spankalibrering, kun nullkalibrering med nitrogen eller luft. Dermed er de enkle og raske i bruk i felt så vel som i laboratorie.

Instrumentene lagrer dessuten de ubehandlede prøvespektrene. Dette gjør det mulig å i tillegg utføre retrospektiv analyse med tanke på andre gassforbindelser.

Instrumentene har blitt brukt med godt resultat i mange gassfluksmålinger via kammermetoden, spesielt i nordamerika. (Se listen med referanseartikler nedenfor.)

Gasmet DX4015 og DX4040: Sammendrag

DX4040 kan betjenes via en PDA med integrert GPS og digitalkamera.

Artikler og referanser

Les mer