Kalibrering

Nullgassgeneratorer, gassblandere og kalibratorer

Environics er Yagas hovedleverandør av utstyr for gassblanding, -fortynning og kalibrering. Environics regnes for å være en av de ledende produsentene innen dette fagfeltet. Når nøyaktighet, repeterbarhet og brukervennlighet er viktig er Environics et trygt valg.

For kalibrering ved dosering og fordampning av væsker i en bæregass kan vi tilby kalibrator fra Gasmet™.

For kalibrering spesifikt for fuktighet (duggpunkt og relativ fuktighet) leverer vi kalibreringsløsninger fra MBW Calibration.

Nullgassgeneratorer

I applikasjoner hvor det kreves helt ren luft, fri for forurensninger, kan det være fordelaktig å benytte en nullgassgenerator. En slik nullgassgenerator kan levere luft som er helt tørr og fri for partikler, svoveldioksid (SO2), hydrogensulfid (H2S), nitrogenoksid (NO), nitrogendioksid (NO2), ozon (O3), karbonmonoksid (CO) og hydrokarboner (HC).

Series 7000 ZAG       Datablad

Gassblandere/-tynnere for kalibrering og testing

I forbindelse med kalibrering og testing av måleinstrumenter er det ofte aktuelt å benytte gassblandere. Gassblandere kan med utgangspunkt i én enkelt, eller et utvalg gasser, lage gassblandinger med gitte blandingsforhold og konsentrasjoner.
Det vanligste er å fortynne en kalibreringsgass til lavere konsentrasjoner ved å blande den aktuelle gassen i en bæregass.

Ønsker man for eksempel å foreta linearitetssjekk av NOX-analysatorer kan man ved fortynning klare seg med å kjøpe én kalibreringsgass som inneholder NO og NO2 i N2. Denne gassen kan fortynnes inntil 10.000 ganger.

Datablad for gasstynnere (dilutere):

Series 2010      

For analysatorer benyttet på mobile utslippskilder

Series 2014    

Spesielt beregnet for VOC ned i ppb-området

Series 2020    

Fortynner valgfritt ned til ratio på 10.000:1

Series 2040     

Fortynner og blander gasser

Series 4040     

PC-styrt fortynner

Det kan også være aktuelt å blande kalibreringsgasser av flere forskjellige enkeltgasser. For eksempel er dette aktuelt ved generering av kalibrerings-/testgasser for GCer.

Datablad for gassblandere (miksere):

Series 2000       

Gassmikser

Series 2000UC  

Gassmikser for ultra-ren gass

Series 4000   

PC-styrt gassmikser

Series 4020     

PC-styrt gassmikser/-fortynner

Gassblandere for kontinuerlig produksjon av gassblandinger

I forbindelse med noen produksjonsprosesser kan det være behov for å benytte forskjellige gassblandinger. Å anskaffe ferdige blandinger er gjerne forbundet med høye kostnader sammenlignet med å anskaffe enkeltgasser i tilsvarende mengder. Det kan dermed være store besparelser å hente på å produsere egne gassblandinger. Ved å produsere gassblandingene selv kan man også enkelt justere blandingsforholdene.

Typiske bruksområder er blanding av gasser for MAP (Modifisert Atmosfære Pakking), blanding av sveisegasser, lagring i kontrollert atmosfære samt produksjon av elektronikk.

Datablad:

Series 3000      

Mindre mengder

Series 4100 BGOD 

Store mengder

Kalibratorer for gasser

Yaga leverer kalibratorer som kan programmeres for å gjennomføre fullstendig kalibrering med zero og span sjekk.

Datablad:

Series 6100  

Series 6103 

Series 9100  

Kalibratorer for fuktighet

Fra Michell Instruments leverer Yaga en rekke instrumenter og løsninger for kalibrering av relativ fuktighet og duggpunkt.

Datablad:

S503  

S904

HG-1

OptiCal

DCS

HG-10

PSD 

Kalibratorer for fordampning av væsker

Gasmet™ Calibrator er spesielt konstruert for å generere kalibreringsløsninger for Gasmet™ FTIR gass-analysatorer. Løsningen fordampes inn i en bæregass ved hjelp av en skruepumpe. Blandingen skjer i et oppvarmet kammer. Transport av den ferdige kalibreringsgassen gjøres normalt ved temperatur på 180°C.

Datablad:

Gasmet Calibrator       Datablad