PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Flow luft gass damp væske / Kurz Series 220 isokinetisk samplingssystem

Kurz Series 220 isokinetisk samplingssystem

Isokinetiske samplingssystemer kombinerer nøyaktig masseflowmåling med effektive prøvetakingsmunnstykker og nøyaktig kontroll og måling på samplingsraten. Denne typen løsninger sikrer en sann representativ prøve av gassen/utslippene og er utbredt ved amerikanske kjernekraftanlegg og forsvarsanlegg.

Series 220 har store fordeler sammenlignet med tradisjonelle samplingssystemer. Istedet for å bruke én enkelt “shrouded nozzle” som foreslått av ANSI N13.1-1999, benyttes Kurz’ særegne low-loss axial flow nozzle til å oppnå det samme målet — lavere partikkeltap. Dette er mer representativt fordi en enslig munning kan “gå glipp av” tilfeldige forhold hvor store partikler trenger igjennom HEPA filtre ved forseglinger eller andre steder.

Hovedforskjellen i driften av en ettpunkts “shrouded nozzle” sammenlignet med Kurz Series 220 flerpunkts samplingsystem er at “shrouded nozzles” normalt brukeres ved manuelt kontrollert konstant sampleflowrate, en problematisk antagelse ved lav flow, samt at 220 flerpunktssystem driftes med en sampleflowrate som er proporsjonal med flowraten i skorsteinen.

Ta kontakt for mer informasjon om Series 220 isokinetiske samplingssystemer.