GC

Yaga har levert GC-løsninger til rengass og spesialgass i en årrekke. Nå omfatter leveringsprogrammet også GC-er som konkurrerer om kundene for prosess GC-er.

NovaPRO PGC er designet for å imøtekomme kravene som stilles for installasjon i ATEX Zone 1 og 2. NovaPROs bruksområder finnes blant annet innen prosessering av hydrokarbon i tillegg til hydrogen og oksygen. Tradisjonelt har AGC rettet seg mot ren- og spesialgassmarkedet. Kunnskap og erfaring bygd opp innen disse markedene er videreført til det mer generelle prosessmarkedet.

Selv om NovaPRO er rettet mot installasjoner som krever ATEX sertifisering, kan alle GC-ene leveres usertifisert for installasjoner uten Ex-krav. Fysisk installasjon er enten i veggkapsling, gulvstående eller i 19” rack. Den veggmonterte varianten tar mindre plass og er mer robust enn de andre løsningene.

Enheten kontrolleres med touch skjermen som er plassert i front av GC-en. Fra touch skjermen kan parametre som flow og temerpatur avleses og eventuelt endres. Med integrasjon av TrendVision PLUS programvaren kan det tilbys større grad av fleksibilitet og løsningsorientering enn konkurrerende løsninger.