PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Gassdeteksjon

YAGA tilbyr, i samarbeid med GfG, et bredt utvalg av gassdeteksjonsutstyr. Vårt mål er å være en betydelig bidragsyter til å møte fremtidens behov for å sikre helse, miljø og verdier. Alle våre produkter er både enkle i bruk og kosteffektive over tid. Med vår lokale oppfølging og GfG sitt globale nettverk i ryggen kan våre kunder være trygge på at alle sine ansatte er godt sikret i det daglige arbeidet.

Produktutvalg

Portable gassdetektorer og lekkasjedetektorer

Vi tilbyr kompakte og robuste portable gassdetektorer av meget høy kvalitet. Ved hjelp av elektrokjemiske, katalytiske, infrarøde og PID sensorer er man i stand til å oppdage enhver gassfare på arbeidsområdet.

Med et utvalg som spenner fra de enkleste éngassdetektorene til flergassdetektorer som håndterer opptil 7 ulike gasser samtidig kan vi tilby instrumenter for enhver situasjon. Alle instrumentene er utstyrt med en kraftig lydalarm, tydelig lysalarm og vibrasjonsalarm — brukeren kan være sikker på å oppdage alarmen selv i mørke og støyete områder. I tillegg er sensorlevetid, eierskapskostnad og brukervennlighet nøkkelegenskaper ved alle instrumentene.

Fastmonterte transmittere

Et fast gassdeteksjonssystem som kontinuerlig overvåker arbeidsområder hvor det kan være fare for gassfarer sikrer arbeiderne mot unødvendige ulykker. GfG utvikler kompakte og robuste detektorer av meget høy kvalitet og tilbyr sensorer for over 500 ulike gasser og damper.

Et fastmontert gassdeteksjonssystem består av transmittere og sentralenheter (kontrollere). Sentralenhetene finnes i enkle énkanals utgaver for 1-til-1 tilkobling til transmitterne, i større utgaver med opp til 8 kanaler samt i rackmonterte utgaver som kan håndtere et vilkårlig antall transmittere.

Sentralenheter for alarmhåndtering

Et fast gassdeteksjonssystem som kontinuerlig overvåker arbeidsområder hvor det kan være fare for gassfarer sikrer arbeiderne mot unødvendige ulykker. Vi tilbyr kompakte og robuste detektorer av meget høy kvalitet og kan detektere over 500 ulike gasser og damper.

Et fastmontert gassdeteksjonssystem består av transmittere og sentralenheter (kontrollere). Sentralenhetene finnes i enkle énkanals utgaver for 1-til-1 tilkobling til transmitterne, i større utgaver med opp til 8 kanaler samt i rackmonterte utgaver som kan håndtere et vilkårlig antall transmittere.

Om GfG

Download our product guide PDF symbol from GfG. We also recommend the article What do negative readings mean?