Gaspace Advanced

Gaspaced Advance for måling av restgasser O2 og CO2 i MAP/CAP

Gaspace Advance er det nyeste instrumentet for restgassanalyse (headspace analysis) fra Systech. Rask, nøyaktig og enkel i bruk til tross for at instrumentet er fylt med de mest avanserte funksjonene innen restgassanalyse.

Enkel prøvetaking

Instrumentet er så enkelt i bruk at det ikke krever noen spesiell opplæring. Betjeningen på en stort touchskjerm gjør prøvetakingen til en lek.

Man kan igangsette den automatiske kalibreringsfunksjonen og utføre produktanalysene med én enkelt knapp. Analyseresultatene kan leses av i et tydelig og lettlest display. Instrumentet lagrer høyeste og laveste verdi. Egne statuslamper viser når instrumentet arbeider. Instrumentet kan alternativt leveres med en skriver og med tilkoblingsmulighet for betjening fra en PC.

Gaspace Advance kan leveres med en elektrokjemisk oksygensensor (GS1L, GS3L) når man kun har behov for måling på prosentnivå.

Alle modellene kan leveres med en vanntett koffert.

Robust instrument

Instrumentet er egnet til bruk både i laboratorier og i krevende produksjonslokaler. Instrumenthuset er ruglet og beskyttet med epoksyharpisk.

Anvendelsesområder

Ferskt kjøtt – Kokt kjøtt – Grønnsaker – Salater – Bakerivarer – Snacks – Ferdige måltider – Fisk – Farmasøytisk innpakning

Nøkkelegenskaper