PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Flow luft-gass-damp-væske

Flow og mengdemåling

YAGA har et bredt utvalg av mengdemålere (med tilhørende utstyr) for gass, damp og væsker og for de fleste bransjer og prosesser.

Foruten å levere selve utstyret, gjør vi også flow beregninger, samt hvis ønskelig igangkjøring, testing og service på utstyret.

På gass/luft applikasjoner (der det er korte rette rør strekk) kan vi tillegg tilby befaring med utstyr for å måle strømningsprofilen. Dette er viktig for valg av korrekt måler der man ønsker innstikksmåler. Vi tilbyr også utleie av strømningsprofilmåler.