Filtesviktdetektorer

Filtersviktdetektorer

Filtersviktdetektorer (Dust Gross Filter Failure Detectors) ser etter betydelige økninger i støvinnholdet som en indikasjon på svikt i renseanlegg, f.eks. ødelagte posefiltre eller overlast i sykloner). Filtersviktalarmer krever som regel øyeblikkelig reaktiv vedlikehold for å utbedre skaden, siden det ikke nødvendigvis finnes noen tidlig indikasjon på filterslitasje.

Elektrodynamiske instrumenter

Elektrodynamiske instrumenter er ikke-optiske målere spesielt egnet ved lave støvnivå etter rensning med posefiltre. Målere av denne typen tilfredsstiller TUV og MCERTS QAL1-kravene til nøyaktighet og pålitelighet og yter god kvantitativ og kvalitativ overvåkning av filterstøv, filterlekkasjer samt deteksjon av defekte filter.

Break Alarm 30a

Enkel svikt/ikke-svikt detektor med analog utgang

Break Alarm 10a

Enkelt svikt/ikke-svikt detektor