Filterovervåkning

Filterovervåkning

Produkter i denne kategorien overvåker støvinnholdet kontinuerlig og ser etter endringer over tid. Dette er nyttige tilbakemeldinger for å vurdere ytelsen til filtersystemet, enten det er elektrostatisk utfelling, posefiltre, sykloner, eller scrubberløsninger. I tillegg kan man indikere plasseringen av dårlige filterenheter med rad eller avdeling for å minimere behovet for å bytte ut filtermedia, redusere arbeidsmengden med å finne og erstatte den dårlige enheten, og redusere den totale nedetiden til anlegget. Denne funksjonaliteten er ofte kombinert med støvmålere eller dataloggere.

I tillegg kan filterovervåkningsenheter oppfylle kravene til å måle produkttap fra prosesser (f.eks. tørkere) ved å overvåke endringer i utslippsprofilen, med det formål å minimere produkttapet. Egen programvare gir ytterligere diagnostiseringsmuligheter for disse systemene for både online og offline rensesekvenser for posefiltre.

Elektrodynamiske instrumenter

Elektrodynamiske instrumenter er ikke-optiske målere spesielt egnet ved lave støvnivå etter rensning med posefiltre. Målere av denne typen tilfredsstiller TUV og MCERTS QAL1-kravene til nøyaktighet og pålitelighet og yter god kvantitativ og kvalitativ overvåkning av filterstøv, filterlekkasjer samt deteksjon av defekte filter.

Leak Locate 662

Lekkasjesporing for posefilteranlegg med flere kammere.

Leak Locate 660

Lekkasjesporing for posefilter.