Filterlekkasjedetektorer

Filterlekkasjedeteksjon

Filterlekkasjedetektorer, også kjent som Burst Bag Detectors (Europa) og Bag Leak Detectors (USA), overvåker endringer i utslippene fra støvrenseanlegg og er et verktøy for å minimere utslippene og sikre seg mot funksjonssvikt i anlegget (f.eks. på grunn av skadde filtermoduler).

Vi tilbyr sertifiserte (bl.a. MCERTS versjon 3 klasse 3 eller TA Luft) filterlekkasjedetektorer for installasjoner som krever dette, med ytelse tilsvarende ASTM standard D7293-07 for lekkasjedetektorer. For installasjoner som ikke krever sertifisering tilbyr vi likevel et utvalg av kvalitetsgarantier og opsjoner.

Elektrodynamiske instrumenter

Elektrodynamiske instrumenter er ikke-optiske målere spesielt egnet ved lave støvnivå etter rensning med posefiltre. Målere av denne typen tilfredsstiller TUV og MCERTS QAL1-kravene til nøyaktighet og pålitelighet og yter god kvantitativ og kvalitativ overvåkning av filterstøv, filterlekkasjer samt deteksjon av defekte filter.

Leak Alert 80

TUV-sertifisert filterlekkasjedetektor

Leak Alert 75

TUV-sertifisert filterlekkasjedetektor

Leak Alert 73

Filterlekkasjedetektor med selvtestfunksjon

Dynamisk optiske støvmålere

DynamicOpacity™ er en selvkompenserende optisk teknikk spesielt egnet for å måle den økte støvkonsentrasjonen ved større anlegg innen kraft-, stål og sementindustrien. Den automatiske selvkompenserende algoritmen eliminerer effekten av forurensning for opptil 90% nedstøvet linse. Instrumentene kan levere målinger i mg/m3 eller opasitet (farge).

Leak Alert 65-02

Et kosteffektivt instrument for kontinuerlig overvåkning av posefiltre